Gadgets

Predstavnici HISPASAT-a u poseti JP ETV

Predstavnici HISPASAT-a su 26.04.2012. godine posetili JP Emisiona Tehnika i Veze, kako bi predstavili svoje usluge i ponudili uspostavljanje saradnje sa JP ETV.

Kompanija HISPASATje globalni satelitski operator, koji svoje usluge i servise pruža u Evropi, Južnoj i Severnoj Americi. Dijapazon usluga koje HISPASATpruža je veoma velik, od distribucije televizijskog programa, preko audio vizuelnih servisa, multimedijalnih servisa, interneta, pa sve do izgradnje kompletnih telekomunikacionih mreža.

Predstavnici HISPASAT-asu posetili i Avalski toranj, gde su se upoznali sa inicijalnom mrežom za emitovanjeDVB-T2signala, a zatim uživali u jedinstvenom pogledu sa Avalskog tornja

Leave a Reply