Gadgets

Prvo forum o Globalnom upravljanju geoprostornim podacima

Nacionalni Institut za Geografske informacije (NGII) Republike Koreje organizovao je u periodu od 24-26.10.2011 godine u Seulu, Republika Koreja Prvi forum na visokom nivou Ujedinjenih nacija o Globalnom upravljanju geoprostornim podacima (UN GGIM). U organizaciji foruma su učestvovali i Odeljenje Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna poslove i Odeljenje za podršku misijama na terenu.

Brz napredak u oblasti geoprostornih informacija i tehnologija, kao i njihova pristupačnost, su učinili takve informacije neprocenjivo vrednim sredstvom u istraživanjima, biznisu i politici planiranja i implementacije.

Sve se više prepoznaje u svim sektorima društva da efikasno korišćenje geoprostornih podataka pomaže da se odrede mnogi humanitarni, ekološki i razvojni izazovi sa kojima se suočava svet, kao što su klimatske promene, prirodne katastrofe, pandemijske bolesti, glad, mir i bezbednost, raseljavanje stanovništva, hrana i ekonomske krize, a koji su prekogranične prirode i zahtevaju i globalni i nacionalni politički odgovor.

Mnoge zemlje su došle do zaključka da je neophodan globalni konsultacioni mehanizam da bi se odgovorilo na kritična pitanja u vezi upravljanja geoprostornim podacima na sveobuhvatan način što je i dovelo do organizacije ovog Foruma.

Cilj Foruma je bio da obezbedi mogućnosti za sadržajne diskusije i konsultacije između predstavnika 87 država zastupljenih na visokom nivou, nevladinih organizacija i privatnog sektora. Okupljajući sve zainteresovane strane, Forum se bavio trenutnim kritičnim pitanjima i razmenom informacija, posebno utvrđivanjem najbolje prakse u pravnom i političkom delu, institucionalnim modelima upravljanja , tehničkim rešenjima i standardima, interoperabilnošću sistema i podataka, kao i mehanizmima razmene koji garantuju jednostavan pristup geoprostornim podacima i uslugama na blagovremen način.

Delegacija Republike Srbije, na čelu koje je bio g-din Nenad Tesla, direktor Republičkog geodetskog zavoda i predsednik Saveta za Nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka, aktivno je učestvovala u radu Foruma i razmeni iskustava u upravljanju geoprostornim podacima kao i o načinima za saradnju i ubrzanje napredka u ovoj oblasti na nivou zemlje i na međunarodnom planu.

Na kraju trodnevnog Foruma doneta je Deklaracija o Globalnom Upravljanju Geoprostornim Podacima (GGIM). Deklaracijom je izražena puna podrška Ujedinjenim nacijama da preduzmu mere za podsticanje i jačanje nacionalne, regionalne i globalne saradnje, rade na uspostavljanju opštih okvira i zajedničkih standarda, harmonizuju definicije i metode, podstaknu i razviju najbolje prakse u upravljanju geoprostornim podacima.

Leave a Reply