Gadgets

Ruski GLONAS pozicioni sistem pokriva sada celu planetu

Orbitalna grupacija GLONAS je počela da radi punom parom. Broj aparata, koji rade za svoju namenu, postigao je predviđenih 24 satelita. Sada je ruski sistem postao globalni, kao i američki GPS.

Bez obzira na to, što pre proteklog četvrtka grupacija GLONAS nije bila kompletna, ona je već u toku nekoliko godina uspešno funkcionisala. Radi pokrivanja teritorije Rusije bilo je dovoljno 18 satelita. Sada je zona pokrivanja GLONAS čitav svet. Dakle, može da se tvrdi da je Rusija obezbedila sebi nautički suverenitet. Njegov značaj za zemlju je teško preceniti, – kaže ekspert federalnog mrežastog operatora NIS-GLONAS Andrej Ionjin.

Nautički suverenitet Rusija može da pruža zemljama, koje su zainteresovane za smanjenje rizika od korišćenja samo američkog sistema. Nije tajna da SAD mogu da isključe signal GPS na bilo kojoj teritoriji. Postojanje drugog globalnog sistema bitno smanjuje političke rizike zemalja, koje žele da ih smanje. Države, koje sebe smatraju subjektima svetske politike, mogu da potpišu dogovor s Rusijom i steknu nezavisnost od američkog sistema GPS. GLONAS se ustvari pretvara u realni politički instrument za Rusiju, čak geopolitički.

Naša grupacija je radila i ranije, kada je broj satelita bio manji od planiranog. Međutim, bile su manje pauze u određivanju koordinata, – nastavlja Andrej Ionjin.

Prema satelitima GLONAS nije bilo moguće odrediti koordinate u svakom mestu na Zemlji, odnosno, nije postojala garancija 100 posto da ćete odmah i uvek dobiti pristup nautičkoj usluzi. Danas u bilo kom mestu na Zemlji potrošač može da sazna koordinate prema signalu GLONAS.

Doduše, – kaže ekspert, – određivanje koordinata isključivo prema ruskim satelitima je potrebno samo vojnim krugovima. Naprimer, Rusija pruža Indiji precizni vojni signal, prema kojem se usmeravaju nepilotirani avioni ili rakete. Masovnom potrošaču više odgovara dvosistemska oprema, jer mu je sve jedno čiji je signal – GLONAS ili GPS primio njegov aparat.

Dvosistemski uređaji će trebati u gradskim uslovima, gde je gusta izgradnja. Radi osiguranja neprekidnih nautičkizh usluga u gradu potrebno je najmanje 50 satelita, toliko nema ni GPS, ni GLONAS. U Moskvi se planira od 2013. godine obavezno opskrbiti saobraćaj uređajima Era-GLONAS. Dakle, nautički satelitski tehnologije će bitno poboljšati kvalitet života običnih građana.

Leave a Reply