Gadgets

Ruski GLONAS za sve

Ruski naučnici su razradili jedinstvenu opremu za sisteme globalnog pozicionisanja GLONAS i GPS. Ona je desetostruko povećala preciznost određivanja koordinata – sve do milimetra. Taj prodor će omogućiti Rusiji da proširi mogućnosti u proizvodnji sofisticirane tehnike, kao i ozbiljno povećati bezbednost strateški važnih objekata.

Taj izum je nastao ne u krupnim naučnim ustanovama glavnog grada, već u sibirskom gradu Omsku, u laboratoriji manjeg inovacionog preduzeća. Novi uređaj precizno određuje koordinate sve do santimetra, a uz dopunsku obradu podataka – do milimetra. Za sada je to nedokučivo za večinu savremenih navigatora: njihova preciznost je na nivou desetina metara.

U Omsku su razradili ne samo uređaj za vezu s bazičnom stanicom navigacije, već i aparaturu za samu stanicu. Prijemnici GLONAS i GPS održavaju vezu s satelitima u kosmosu, kontrolor obezbeđuje neprekidan rad. U slučaju potrebe sistem je sposoban da prenosi podatke o kretanjima preko Interneta, a čak i uz pomoć običnog mobilnog telefona.

Nova razrada je od neprocenjive vrednosti za monitoring mostova, brana, dalekovoda i drugih objekata. Ona će moći da prati čak i neosetno pomeranje tektonskih ploča, čija brzina po pravilu nije veća od nekoliko milimetara godišnje – to će omogućiti da se predvide zemljotresi. Ozbiljne promene očekuju transport: sistem će omogućiti automatsko upravljanje mašinama i mehanizmima, određivanje traektorije kretanja brzinskih vozova, aviona, brodova.

Nije isključeno da će novi aparat pomoći Rusiji da se otarasi jedne velike nezgode – loših puteva. Taj uređaj je moguće montirati na tehnici za izgradnju puteva: tačne koordinate će omogućiti stavljanje asfalta idealno ravno.

Pred mikrofonom je prorektor Nacionalnog državnog univerziteta informacionih tehnologija Sankt-Peterburga Aleksej Šelkovski.

Ova nova razrada može da bude tražena u regionima, u srednjem i malom biznisu radi stvaranja novih radnih mesta – sofisticiranih i dobro plaćenih. Takvi inovacioni proizvodi su veoma važni pre svega radi stvaranja tržišta. U našoj zemlji se sistem određivanja položaja razvijao kao državni, takvi radovi su usmereni na otvaranje civilnog segmenta tržišta. To je važni projekat sa gledišta komercijalizacije tehničkih rešenja, već stvorenih u našoj zemlji. Radili smo na stvaranju GLONAS-a – velikog sistema, koji je rešavao velike državne zadatke. Danas se pojavljuju mogućnosti njegovog korišćenja radi pružanja usluga, da bi mogućnosti, postignute uz pomoć GLONAS, bile pristupačne masovnom potrošaču.

O tome da je nova tehnologija zaista tražena svedoči očita činjenica. Proizvodi razrađivača iz Omska već su montirani na Sajano-Šušenskoj hidroelektrani, gde fiksiraju kolebanja brane posle njenog remonta.

Leave a Reply