Gadgets

Sastanak radnih timova Republičkog geodetskog zavoda i francuskog konzorcijuma u okviru Projekta IGIS

Završni sastanak radnih timova Republičkog geodetskog zavoda i francuskog konzorcijuma ( IGN i Astrium ) za 2011 godinu, u okviru Projekta IGIS. Sastankom u Republičkom geodetskom zavodu, završene su planirane aktivnosti za 2011. godinu.

Nakon isporuke opreme pristupilo se testiranju iste. Timovi su radili separativno po radionicama, sa ciljem da se u okviru timova izvrši testiranje opreme. Po prvi put vođe timova, francuskog konzorcijuma i Republičkog geodetskog zavoda radile su na opremi koja će biti implementirana u projekat.

Završni sastanak svih članova radnih timova pružio je mogućnost da se razmene informacije u okviru predviđenih radionica. Svaki tim je pojedinačno predstavio mogućnosti u oviru svoje radionice, što je omogućilo da se formira kompletna slika o kapacitetima projekta.

Izgradnja kolektivnog duha u okviru projekta je osnovni preduslov za uspešnu realizaciju.

Sledeće aktivnosti počinju sredinom januara 2012.godine, sa obukama po radionicama. Na tim radionicama očekuje se učešće i kolega sa drugih državnih institucija.

Leave a Reply