E-servisi · Gadgets

Skup podataka za Srbiju uključen u EuroBoundaryMap ver. 5.0

Republički geodetski zavod aktivno učestvuje u realizaciji EuroGeographics projekata kroz objavljivanje skupa podataka za Republiku Srbiju u okviru EuroBoundaryMap ver. 5.0

EuroBoundaryMap predstavlja evropski referentni skup podataka administrativnih jedinica za razmeru 1:100 000 u okviru evropske asocijacije nacionalnih katastarskih i kartografskih institucija EuroGeographics. EuroBoundaryMap sadrži geometriju, nazive i nacionalne kodove administrativnih jedinica koji se obezbeđuju od strane evropskih nacionalnih kartografskih i katastarskih agencija (National Mapping and Cadastral Agencies – NMCA). Podaci su harmonizaovani prema specifikaciji razvijenoj od EuroGeographics-a i stalno unapređivanoj prema potrebama korisnika.

EuroBoundaryMap ver. 5.0 sadrži podatke o administrativnim jedinicama za 40 evropskih zemalja. Proizvod je dostupan korisnicima za korišćenje u formatu ArcGIS Geodetabase ver. 9.3 u prostornom referentnom sistemu WGS84.

Veliki broj raznovrsnih korisnika koriste EuroBoundaryMap uključujući EEA (European Environment Agency), EC/Eurostat, the European Central Bank i ESRI Redlands. U decembru 2010. godine potpisan je nov četvorogodišnji ugovor između EuroGeographics-a i Eurostat-a za korišćenje EuroBoundaryMap-a. Usled toga je potrebno nastaviti ažuriranje postojećeg skupa podataka kao podrška ovogodišnjim nacionalnim popisima.

Republički geodetski zavod, kroz uspešno učešće u realizaciji EuroGeographics projekata, pokazuje da je ravnopravni partner sa ostalim evropskim zemljama u obezbeđivanju kvalitetnih i ažurnih geoinformacija istovremeno dajući doprinos uspostavljanju evropske infrastrukture geoprostornih podataka.

 

Leave a Reply