Gadgets

Studijska poseta GIS stručnjaka RGZ-a Državnoj geodetskoj upravi Švedske

U okviru projekta “Izgradnja kapaciteta RGZ-a” u periodu od 08. jula od 13. jula 2012. godine, radni tim RGZ-a koji se bavi GIS-om obavio je posetu Državnoj geodetskoj upravi Švedske – Lantmäterietu.

Cilj posete bio je realizacija aplikativnog rešenja za efikasniju realizaciju radnih procesa na održavanju digitalnih katastarskih planova u Zavodu, kao i sagledavanje Informacionog sistema za podršku ukupnog katastarskog poslovanja koje se odvija u Lantmäterietu.

U okviru konstruktivnih radionica sa GIS stručnjacima iz Lantmäterieta, koji su predstavili realizovane aktivnosti na projektu, vođena je veoma korisna diskusija i napravljen plan za dalju realizaciju aktivnosti na izradi aplikativnog rešenja za održavanje digitalnih katastarskih planova.

Radnom timu su prezentovane do sada realizovane aktivnosti, u cilju davanja korisnih primedbi i sugestije, kao i smernica za dalji rad na projektu.

Zajednički cilj obe institucije je da do kraja realizacije projekta “Izgradnja kapaciteta RGZ-a”, Lantmäteriet isporuči Zavodu aplikatvno rešenje za održavanje digitalnih katastarskih planova i izvrši obuku kadrova za dalji razvoj aplikativnog rešenja, kako bi se dalji razvoj i implementacija aplikativnog rešenja realizovala u okviru Zavoda, sa sopstvenim kapacitetima.

Realizacijom ovog projekta bi se omogućilo bolje iskorišćenje postojećih hardverskih i softverskih kapaciteta Zavoda i izvršilo značajno unapređenje radnih procesa na održavanju digitalnog katastarskog plana.

Tokom posete radni tim RGZ-a se upoznao i sa:

  • Osnovnim radovima na evidenciji nepokretnosti sa stanovišta informatičkih tokova podataka,
  • Aplikacijskom arhitekturom postojećih sistema (Trossen, Toposystem, ArcCadastre),
  • Arhitekturom sistema za podršku katastarskim procesima,
  • Mrežnom infrastrukturom,
  • Pristupima u upravljanju i vođenju razvojno – informatičkih projekata,
  • Oraganizacijom i metodama rada u test centru.

Prema dogovorenoj dinamici rada na projektu, sledeći sastanak radnih timova je zakazan za kraj avgusta.

Leave a Reply