Gadgets

Ugrožena sigurnost GPS sistema

Američki stručnjaci za sigurnost naglašavaju da je GPS (Global Positioning System) sistem sve više ranjiv na napade koji pogađaju njegove pojedine uređaje i osnovnu sistemsku infrastrukturu. To proizlazi iz činjenice se GPS ne koristi samo za navigaciju, već i za usklađivanje podataka na bežičnim mrežama, te nadgledanje opterećenja na velikim električnim mrežama.

Rastuću pretnju sigurnosti GPS sistema predstavljaju jeftini uređaji za ometanje GPS signala koji se prodaju preko Interneta, a kojima se štiti privatnost nečijeg kretanja.

U Americi je upotreba takvih uređaja ilegalna, dok je u Evropi ograničena. Obzirom da su GPS signali slabi (koriste 25W snage za slanje signala sa satelita), ometaču signala je relativno lako prekinuti vezu sa GPS prijemnikom. Trenutno manjka potrebnih tehničkih mogućnosti kojima bi se otkrili i izbegli ometači signala. Glavnu brigu predstavlja povećana proizvodnja navedenih uređaja u kineskim fabrikama, što može prouzrokovati značajne posledice.

One thought on “Ugrožena sigurnost GPS sistema

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Prema sekciji 333. americkog Zakona o komunikacijama, niko ne sme namerno ili malicioszno da ometa ili (pro)uzrokuje smetnje radio-komunikacijama stanica koje su licencirane ili odobrene po ovom zakonu ili koje koristi Vlada Sjedinjenih drzava.

  Generalnija odredba clana 45. stav 1. Ustava Medjunarodne unije za telekomunikacije glasi:
  “Sve stanice, bez obzira na njihovu svrhu, moraju se ustanovljavati i eksploatisati na takav nacin da ne (pro)uzrokuju stetne smetnje smetnje radio-sluzbama ili radio-komunikacijama drugih clanova ili priznatim eksploatacionim agencijama, ili ostalih potpuno ovlascenih eksploatacionih agencija koje obavljaju radio-sluzbe i koje rade u saglasnosti sa odredbama Pravilnika o radio-komunikacijama.”

  Medjutim, u nasem Zakonu o elektronskim komunikacijama nema ni reci o namernim smetnjama, osim odredbe o namernom ometanju radio i TV programa u Krivicnom zakoniku.

  Namerno ometanje prijema slabih GPS i TV signala sa kosmickih stanica na geostacionarnim satelitima (36.000 km !) je stvarno jednostavan posao. Zato su nadlezni organi drzavne uprave duzni da preduzmu sve mere protiv ovakve zloupotrbe radio-frekvencija.

Leave a Reply