E-servisi · Gadgets

Uspostavljanje LAC (Local Analysis Centres) za obradu i analizu rada permanentnih stanica EUREF Permanent Network

Republički geodetski zavod je ostvario saradnju sa zemljama centralne Evrope čime je Republika Srbija svrstana u red zemalja sa najvećim tehnološkim napretkom.

EPN (EUREF Permanent Network) – Evropska mreža permanentnih stanica se permanentno analizira u različitim računskim centrima, a sve u cilju pogušćenja ITRF-a (International Reference Frame) i praćenja ETRF-a (European Reference frame). Mnoge evropske države su u proteklim godinama usvojile sopstvene realizacije ETRF-a. Republika Srbija je to učinila na početku 2011. godine.

EUREF je organizacija odgovorna za realizaciju ovog referentnog okvira na teritoriji Evrope. Primarni cilj mnogih aktivnosti u okviru EUREF-a je da obezbedi homogenost koordinata u celoj Evropi. Takođe, u okviru različitih projekata EuroGeographics-a i INSPIRE-a, homogenost koordinata je glavni problem zbog rapidnog uvećanja količine GIS podataka i neophodnosti njihove interoperabilnosti i razmene između evropskih država. Analiza podataka sa EPN stanica se obavlja u takozvanim lokalnim računskim centrima (Local Analysis Centres), tako što svaki lokalni računski centar ima svoju podmrežu koju analizira. Centralna kancelarija EPN-a određuje stanice koje čine svaku ovakvu podmrežu, a na predlog koordinatora (Analysis Coordinator). Svaka EPN stanica, koja je u sastavu EPN, obrađuje se u najmanje tri lokalna računska centra. Svaki lokalni računski centar, svoja rešenja šalje koordinatoru koji dalje generiše EPN kombinovano rešenje. Ova rešenja i drugi EPN produkti se publikuju u centralnoj kancelariji EPN i regionalnim računskim centrima. Rešenja su zvanična i svima dostupna na ftp–serverima centralne kancelarije EPN-a i regionalnih računskih centara.

Republički geodetski zavod je, svojim aktivnostima u toku prethodne godine, dokazao da može da se priključi ovoj zajednici i konkurisao da, u okviru svojih delatnosti, ustroji jedan ovakav lokalni računski centar EPN–a. Kandidatura Republičkog geodetskog zavoda je prihvaćena i dodeljena mu je podmreža koje će se ubuduće procesirati u Republičkom geodetskom zavodu. Ovu mrežu čini 19 EPN stanica koje su bile definicija geodetskog datuma u kampanji EUREF Serbia 2010, kada je i realizovan ETRF referentni okvir na teritoriji Republike Srbije. Dalje, u ovu mrežu je ušlo još 25 EPN stanica iz neposrednog okruženja, koje su do sada obrađivane u samo tri lokalna računska centra. Takođe će u ovu podmrežu ući i 4 (četiri) tačke iz AGROS mreže, Plandište, Dimitrovgrad, Novi Pazar i Šabac, koje su kandidovane i trenutno su u proceduri da postanu stanice Evropske permanentne mreže (EPN). Trenutno je lokalni računski centar EPN-a u RGZ-u, u test fazi, a zvanične rezultate će ovaj lokalni računski centar početi da produkuje počev od 1640. GPS nedelje.

Lokalni računski centar EPN u Republičkom geodetskom zavodu radiće u okviru AGROS kontrolnog centra.

Uspostavljanjem LAC korisnici mogu biti potpuno sigurni u validnost i kvaliitet podataka koji se kreiraju u nacionalnoj mreži GNSS stanica Republike Srbije, i distribuiraju ka korisnicima. Potvrda kvaliteta rada kontrolnog centara Republičkog geodetskog zavoda je distribucija podataka na evropskom nivou.

 

Leave a Reply