Gadgets

Završetak projekta “Izrada digitalnog ortofotoa u Republici Srbiji”

Nakon izvršenog pregleda i prijema kompletnih podataka iz projekta “Izrada digitalnog ortofotoa u Republici Srbiji” (u daljem tekstu: Projekat) od strane Republičkog geodetskog zavoda, dana 28.02.2011. godine zvanično su završene sve aktivnosti na realizaciji Projekta.

Projekat je započet 2005. godine u okviru donatorskog CARDS programa Evropske unije, a prva aviosnimanja za potrebe izrade digitalnog ortofotoa započeta su u leto 2007. godine. Ovim projektom je, po prvi put, snimljena celukupna teritorija Republike Srbije za koju je izrađen digitalni ortofoto i digitalni model terena.

Digitalni ortofoto izrađen je u dve projekcije: UTM/ETRS89 i Gaus-Krigerovoj projekciji i u tri rezolucije:

  • GSD 10 cm za sva gradska područja (P=3199 km²)
  • GSD 20 cm za područja katastarskih opština čiji premer nije u državnom koordinatnom sistemu (P=6260 km²)
  • GSD 40 cm za teritoriju Republike Srbije (P=70600 km²) izuzimajući: područje Kosova i Metohije, područja izrade digitalnog ortofotoa rezolucije GSD 20 cm i područje Grada Beograda rezolucije GSD 10 cm.

Republičkom geodetskom zavodu su, pored digitalnog ortofotoa, isporučeni i digitalni snimci (RGB i CIR) sa parametrima orijentacije i digitalni model terena koji je korišćen za izradu digitalnog ortofotoa. Aerofotogrametrijsko snimanje je izvršeno digitalnom kamerom UltraCamX i UltraCamXp.

Rezultati ovog projekta su od velikog značaja za realizaciju, ne samo aktivnosti Republičkog geodetskog zavoda, već i aktivnosti svih drugih zainteresovanih društvenih subjekata u Republici Srbiji, čime se stvaraju uslovi za brži ekonomski i društveni razvoj na bazi aktuelnih i kvalitetnih informacija o prostoru. Digitalni ortofoto je savremeni proizvod koji je našao široku primenu u raznim oblastima i danas predstavlja jedan od osnovnih lejera u skoro svim prostornim informacionim sistemima.

 

One thought on “Završetak projekta “Izrada digitalnog ortofotoa u Republici Srbiji”

  1. svitanje

    Pozdrav i pohvala Republičkom geodetskom zavodu na ovako velikom projektu, poduhvatu i velikom znacaju za informacije svih potreba.

Leave a Reply