Hardware · PC računari

Galeb fiskalne kase zadovoljile tehničke zahteve

Galeb Group za teritoriju Republike Srpske, dobio je Uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika za sledeće fiskalne kase: MP55-Plus i MP5000-Plus.

Galeb Group je na osnovu pozitivnog rezultata ispitivanja tehničkih i funkcionalnih karakteristika uzoraka predatih fiskalnih kasa 23. septembra 2008., za teritoriju Republike Srpske, dobio Uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika za sledeće fiskalne kase: MP55-Plus i MP5000-Plus.

Leave a Reply