Categories
Hardware PC računari

Galp Energia izabrala Wincor Nixdorf POS sistem za svoje benzinske stanice

Galp Energia, vodeća naftna kompanija u Portugalu i vlasnik najvećeg lanca benzinskih pumpi u ovoj zemlji, planira opremiti sve svoje benzinske stanice u Portugalu i Španiji sa IT rešenjima kompanije Wincor Nixdorf.

Wincor Nixdorf će na Galp Energia benzinske stanice instalirati softver za benzinske stanice NAMOS, 1320 POS sistema i 980 back-office sistema.

Instalacija hardvera i softvera na svim benzinskim stanicama je planirana da počne sredinom 2009. i da se završi početkom 2010. Wincor Nixdorf će biti odgovoran i za podršku i održavanje instaliranog rešenja u periodu od narednih pet godina.

Wincor Nixdorf je prisutan i u Srbiji kroz partnerstvo sa kompanijom Service Plus, koja je lokalizovala i implementirala NAMOS na MOL benzinskim stanicama u Srbiji.