Hardware

Hewlett-Packard zbog korupcije kažnjen sa 108 miliona dolara

Nakon dužeg vremena, konačno je okončana sudska parnica koju su vodile američke vlasti protiv kompanije Hewlett-Packard, zbog nelegalnih aktivnosti koja su činila pojedina odeljenja kompanije van SAD-a.
HP je priznao da su njegovi zaposleni u Meksiku, Poljskoj i Rusiji plaćali mito tamošnjim službenicima. Sklopljena je nagodba prema čijim će uslovima HP morati platiti novčanu kaznu od ukupno 108 miliona dolara.

Meksičko odeljenje HP-a, platio je 1,4 miliona $ jednom konsultantu, koji je bio u bliskim odnosima sa visokopozicioniranim službenicima meksičke državne nafte kompanije Pemex. Konsultant je službeniku Pemexa kasnije isplatio 125 tisuća $.

U Poljskoj, HP je u razdoblju od 2006. do 2010. godine krivotvorio finansijske izveštajte s ciljem postizanja i održavanja višemilionskih ugovora s poljskim ministarstvom unutrašnjih poslova. Poljska ispostava HP-a je direktoru tamošnjeg policijskog odelenja za komunikacijske tehnologije isplatila ukupno 600 hiljada  $, u gotovini, poklonima i putovanjima.

Leave a Reply