Hardware

HP prikazao prvi funkcionalan čip sa memristorima

Istraživači iz Hewlett Packard (HP) laboratorija u Palo Altu koji su maja ove godine napravili prvi memristor, prikazali su na simpozijumu održanom u Berkliju, kako se memristori mogu integrisati u funkcionalna kola. Ta kola zahtevaju manje tranzistora, omogućavaju da se više komponenata spakuje u isti fizički prostor i troše manje energije da bi radila.

Memristore je prvi predvideo profesor Leon Čua sa Berklija 1971. godine. To su uređaji nanometarskih razmera koji imaju jedinstvene odlike: promenljivu otpornost i sposobnost da zapamte svoju otpornost čak i kad im se isključi napajanje.

Istraživači iz laboratorija Hewlett-Packarda u Palo Altu u Kaliforniji, uvereni su da će memristor kao nova osnovna elektronska komponenta omogućiti da brzina kompjutera nastavi da se povećava dosadašnjom brzinom i u narednim godinama.

Jedan memristor može da izvodi iste logičke funkcije kao i više tranzistora, što znači da obećavaju povećanje kompjuterske snage. Memristori bi se mogli pokazati i kao brža, manja i energetski efikasnija alternativa fleš memorijama.

Mada je istraživanje memristora još uvek u začetku, HP Laboratorije rade na nekoliko praktičnih memristorskih projekta.

Hibridna kola koja koriste i tranzistore i memristore radiće mnogo efikasnije, imaće daleko manju potrošnju i koristiće znatno manje materijala nego kola koja koriste samo tranzistore.

Memristor je po svoj prilici najvažniji novi elektronski uređaj otkriven u prvoj polovini ovog veka.

Memristor omogućava mnoštvo primena u elektronici koje će biti lako dostupne. Jedna od njih je postojana memorija. Kad joj se napajanje isključi pa se ponovo uključi sve što je u njoj bilo pre isključivanja ostaće nepromenjeno i pristupačno u nasumičnom smislu a ne sekvencijalno.

Memristor kao uređaj izgleda kao kondenzator – ima dve elektrode i tanak sloj poluprovodnog materijala između njih. Naponom dovedenim na elektrode, čestice dopirajućeg materijala u poluprovodniku se pomeraju. U tzv. isključenom stanju te čestice su gusto zbijene na jednoj strani memristora, što znači da ih u jednom velikom delu memristora nema, zbog čega memristor ima veoma veliku otpornost. Kada se na memristor dovede napon, dopirajuće čestice se pomeraju u prethodno prazno područje čime se smanjuje njegova otpornost, a time i ukupna otpornost memristora. Uključivanjem i isključivanjem napona dopirajuće čestice se pomeraju duž memristora, a to izaziva povećanje i smanjenje otpornosti.

Leave a Reply