Hardware

HP proširio ponudu vrhunskih c-Class BladeSystema serverskih sistema

Kompanija Hewlett-Packard proširila je ponudu c-Class BladeSystema novom visoko-pouzdanom verzijom optimizovanom za potrebe telekomunikacionih operatora i ponuđača mrežne opreme.

HP BladeSystem Carrier-Grade platforma za operatore predstavlja finansijski povoljnu i fleksibilnu osnovu za bežičnu i žičnu infrastrukturu, obezbeđujući visoke performanse i pouzdanost koju zahteva telekomunikaciona industrija.

Prema podacima analitičke kuće IDC, HP-ovi blade serveri su najzastupljeniji na svetskom tržištu sa 42,1% učešća prema prihodu od prodaje. Tokom trećeg kvartala fisklane 2007. godine, prihod od prodaje HP-ovih blade servera porastao je za 79,6% u odnosu na isti period prethodne godine.

“Pošto se telekomunikaciono i poslovno okruženje spajaju, mnogi operatori vide prednost u korišćenju jedne familije servera koja može podržati i komunikacione i IT potrebe”, rekao je Lee Doyle, potpredsednik IDC grupe za mrežnu infrastrukturu i proizvode i usluge za bezbednost. “HP ima jak uticaj i u jednoj i u drugoj oblasti, a iskustvo u njima vidi se u novoj HP BladeSystem platformi za operatore.” Operatori će moći da koriste BladeSystem platformu u sledećoj generaciji IP mreža. Na primer, za elemente inteligentnih mreža (IN; Intelligent Network), multimedijski internet podsistem (IMS; Internet Multi-Media Subsystem), platforme za pružanje usluga, sisteme zaštite, multimedijske servere, platforme za digitalnu televiziju (IPTV) i razmenu poruka.

Istovremeno će moći da puste u rad poslovni server sa aplikacijama vezanim za funkcionisanje računskog centra i za sisteme za podršku operacijama i poslovanju (OSS i BSS), kao što su upravljanje mrežom i obezbeđenje funkcionisanja usluga, naplata, osiguranje prihoda, briga o korisnicima, poslovno izveštavanje i upravljanje prevarama.

“HP isporučuje i pruža podršku za širok raspon telekomunikacionih usluga, softver i arhitekturu, a sve to je izgrađeno na provereno pouzdanom HP hardveru za operatore i globalnom lancu podrške”, rekao je Sebastiano Tevarotto potpredsednik i generalni direktor HP-ove grupe za industrije komunikacija, medija i zabave (CME). “HP ima 30 godina iskustva u ovoj oblasti, a nova BladeSystem platforma pokazuje vrednost tog iskustva u telekomunikacionoj i IT industriji.”

Očekuje se da će HP BladeSystem Carrier-Grade platforma za operatore biti dostupna širom sveta u januaru po istoj ceni kao ekvivalentni poslovni HP BladeSystem rekovi i blade serveri.

Niski troškovi, fleksibilnost i liderstvo u tehnologiji

HP BladeSystem Carrier-Grade platforma poseduje sve ključne prednosti poslovne verzije:

– Da bi se smanjili troškovi i vreme integracije HP BladeSystem c7000-cg omogućava da se na isto mesto smeste telekomunikaciona i poslovna infrastruktura poput kablova, napajanja, ventilatora, mrežne i rezervne, te druge komponente. Rek podržava do 16 blejdova, a poseduje i dodatne funkcije koje smanjuju vreme održavanja, snižavaju potrošnju struje i minimalizuju rizik zahvaljujući jednostavnijom zamenom komponenti.
– HP BladeSystem BL460c-cg blade server obezbeđuje visoke performanse, pouzdanost i energetsku efikasnost. Blade server 2P kombinuje performanse Intel® Xeon® dvojezgarnih procesora sa većim memorijskim kapacitetima, SAS diskovima koji se mogu menjati tokom rada, istovremenom podrškom za više I/O kartica i poboljšanim upravljanjem sa udaljene lokacije.
– HP Virtual Connect arhitektura pojednostavljuje povezivanje u lokalnu i storidž mrežu, omogućavajući da se sve poveže jednom, a da se kasnije “u letu” dodaju, menjaju i oporavljaju resursi servera. Smanjuje se kompleksnost eliminisanjem mrežnih kablova do 94%. Virtual Connect je dostupan u varijantama za Ethernet i optičku infrastrukturu.

Napravljen da zadovolji specifične telekomunikacione potrebe

HP BladeSystem platforma za operatore je konstruisana tako da zadovolji specifične potrebe visoko-pouzdanih okruženja:

– NEBS Level 3 sertifikacija za rekove – standard u telekomunikacionoj industriji kojim se garantuje da će hardverska platforma veoma pouzdano raditi u različtim uslovima temperature, vlažnosti vazduha, pri pojavi vatre, da je otporna na zemljotres, nepažljivo rukovanje, zagađenje vazduha i različite akustične uslove;
– Napajanje u skladu sa NEBS standardima – od 36 do 72 volti jednosmerne struje za aplikacije u centrali;
– Životni ciklus proizvoda – trogodišnja podrška, koja je dvostruko duža od norme od 18 meseci za komercijalne IT servere.

Industrijski standardi su važni za operatore koji razvijaju svoje telekomunikacione i IT mreže tako da budu modularnije, skalabilnije i fleksibilnije. HP je aktivni učesnik Carrier Grade Linux foruma, stoga HP BladeSystem Carrier-Grade platforme podržavaju Red Hat RHEL 5.x i Debian GNU/Linux sa HP dodacima za telekomunikacione operatore (Telco Extensions), zvanični visoko-pouzdani Linux za koji HP obezbeđuje usluge i podršku. HP će pružati podršku i za druge Linux distribucije, u zavisnosti od slučaja do slučaja.

HP je osnivač i aktivan učesnik OpenSAD (Service Availability Forum) fondacije. Kompanija podržava OpenSAF specifikacije i OpenHPI (Hardware Platform Interface) tehnologiju. U vezi sa tim, HP najavljuje dostupnost Ope nHPI dodatka za svoje BladeSystem Carrier-Grade servere.

Više informacija potražite na www.hp.com/go/bladesystem/carriergrade.

Leave a Reply