Hardware

HP reklama sastavljena od snimaka sa mreže Vine

Snimci sa društvene mreže Vine postali su deo reklame kompanije HP. U okviru kampanje pod nazivom #BendTheRules HP je lansirao TV reklamu sastavljenu isključivo od Vine snimaka, koji su napravljeni pomoću HP-ovog konvertibilnog računara x360.

Od početka do gotovog proizvoda, odnosno reklame koju možete videti iznad, prošlo je samo 11 dana. HP nije prva kompanija koja je Vineove dovela na televiziju, to su predhodno uradile i kompanije Dunkin Donuts, Trident iAirbnb.

Leave a Reply