Hardware

IBM i NVIDIA sarađuju na kreiranju brzih GPU za superračunare

NVIDIA i IBM danas su najavili planove za saradnju na izradi GPU-ubrzane verzije IBM-ovog bogatog portfolia koji sadrži poslovne softverske aplikacije na moćnim IBM sistemima.

 

Ova je prvi put da GPU akcelerator tehnologija izlazi van domena superračunarstva i ulazi u srž data centara na nivou preduzeća. Saradnja ima za cilj da omogući IBM korisnicima da brže obrade, obezbede i analiziraju ogromne količine strimovanih podataka.

nvidia 02

 

“Kompanije su u potrazi za novim i efikasnijim načinima da povećaju poslovnu vrednost pomoću  Big Data i analitike,” izjavio je Tom Rosamilia, viši potpredsednik IBM Systems & Technology grupe i integrisanog lanca snadbevanja. “Kombinacija različitih tehnologija procesora kompanija IBM i NVIDIA može da omogući klijentima sa naprednom i efikasnom osnovom da postignu svoje ciljeve.”

 

Kompanije za integraciju POWER procesora i Tesla GPU-ova

NVIDIA i IBM takođe planiraju da integrišu zajedničke  mogućnosti procesiranja koje poseduju NVIDIA® Tesla® GPU-ovi zajedno sa IBM POWER procesorima. Ovaj potez velikom broju kompanija olakšava i čini efikasnijim  upotrebu one vrste hardvera za superkompjutere koji  koriste pre svega naučne i tehničke zajednice za izvršavanje računarskih zadataka, kao što su istraživanje svemira, dekodiranje ljudskog genoma i ubrzavanje plasmana novih proizvoda na tržište.

 

Kombinovanjem IBM POWER8 CPU-a sa energetski najefikasnijim GPU akceleratorom koga odlikuju najviše performanse na svetu, kompanije imaju za cilj da isporuče novu klasu tehnologije koja maksimalizuje performanse i efikasnost big data analitike, kao i za sve vrste naučnih, inženjerskih i drugih vrsta HPC opterećenja.

 

“Ovo partnerstvo će doneti korporativnim data centrima performanse superračunara, šireći upotrebu GPU akceleratora  i van tradicionalnog superračunarstva i tehničkih  računarskih tržišta,” izjavio je Ian Buck, potpredsednik odeljenja za računarsku akceleraciju u kompanijiNVIDIA. “To će takođe obezbediti postojećem korisnicima superračunara i računara visokih performansi  nove mogućnosti i tehnologije za izgradnju moćnih, energetski-efikasnih sistema koji podstiču inovacije i naučna otkrića.

 

IBM Power sistemi će u potpunosti podržati postojeće naučne, inženjerske i aplikacije za vizualizaciju razvijene sa NVIDIA CUDA® programskim modelom, dozvoljavajući na taj način centrima superračunarstva i HPC korisnicima da odmah iskoriste prednost revolucionarnih performansi. IBM takođe planira da  učini svoj Rational brend alata za razvoj poslovnog softvera  dostupnim developerima superračunarstva, što programerima olakšava razvijanje najsavremenijih aplikacija.

 

Partnerstvo između kompanija NVIDIA i IBM zasnovano je na avgustovskoj  najavi OpenPOWER konzorcijuma, gde su IBM, NVIDIA, Google, Mellanox i Tyan uspostavili otvoreni ekosistem zasnovan na POWER arhitekturi kompanije IBM.

Leave a Reply