Hardware · PC računari

IBM mainframe računari u preko 50 vodećih svetskih banaka

IBM je objavio da su korisnici iz niza različitih grana industrije širom sveta ove godine odabrali upravo IBM-ove mainfram računare za izvođenje izuzetno sigurnih i sofisticiranih globalnih poslovnih transakcija.

Korisnici su odabrali IBM-ova mainframe-računare zbog njihovih prednosti u odnosu na konkurentsku ponudu, a kao primer možemo navesti mogućnosti jednog mainframe-računara IBM System z10 ekvivalentne mogućnostima gotovo 1500 x86 servera pri čemu IBM-ov mainframe zauzima 85 posto manju površinu i troši do 85 posto manje energije.

Raširenost IBM-ovih mainframe-računara koje koristi 50 vodećih svetskih banaka i 22 od 25 vodećih američkih maloprodajnih lanaca omogućila je IBM-ovom sistemu System z da udvostruči svoj tržišni udeo u ovoj dekadi, prema podacima IDC-ovog kvartalnog pregleda korištžćenja serverskih računara velikog kapaciteta. Tokom istog vremenskog razdoblja HP i Sun gubili su svoje tržišne udele.

Uz to, instalirani kapacitet za nova radna opterećenja na IBM-ovim mainframe računarima značajno je porastao u prvoj polovini 2008. Na primer implementacija procesora „specialty engine“ za Linux porasla je 26 posto u prvoj polovini ove godine, za Javu 45 posto, a implementacija specialty engine procesora za pogon baza podataka porasla je za 133 posto.

Primeri širokog raspona klijenata koji su implementirali IBM-ove mainframove uključuju kompanije: Winn-Dixie Stores (SAD), Transzap (SAD), Industrial Bank of Korea, Japan Airlines International, Banco De Guayaquil (Ekvador), Itau Bank (Brazil), Postbank AG (Nemačka), Finanz Informatik (Nemačka); PSBank (Filipini), RHB Banking Group (Malezija), i Allied Irish Bank.

Na rastućim tržištima Brazila, Singapura, Tajlanda i Filipina prihod od prodaje IBM-ovih mainframeova u prvoj polovini 2008. porastao je za 21 posto u odnosu na prvu polovinu 2007. godine.

Leave a Reply