Hardware · PC računari

Inovativne strategije kompanije Cisco® unapređuju transformaciju centara za obradu podataka

Cisco® Nexus 5000 platforme svičeva u okviru centara za obradu podataka prvenstveno pruža podršku rastu organizacije, performansama servera, ali i ciljevima virtualizacije. U narednih pet do deset godina, svi resursi biće unapređeni smanjenjem upotrebe električne energije i premešteni sa fizičke infrastrukture u virtuelnu infrastrukturu

Obeležavajući sledeću evoluciju svojih mreža predstavljanjem Data Centar 3.0 kome se može pristupiti na bilo kom uređaju i u bilo koje vreme, Cisco® je predstavio Cisco® Nexus 5000 platforme svičeva u okviru centara za obradu podataka. Najnovije trendove na IDC datacentre and storage roadshow u četvrtak, 24. aprila u Hyatt-u, predstaviće Robert Gajda, Cisco® menadžer razvoja i prodaje naprednih tehnologija za Centralno-istočnu Evropu.

Cisco® Nexus 5000 pojačava postojeći portfolio svičeva centara za obradu podataka i napravljen je u skladu sa zaštitom investiranja, omogućavajući kupcima da pristupaju ovom uređaju kada oni to žele. Ovaj uređaj odgovara i najzahtevnijim kupcima u smislu operativnog kontinuiteta, transportne fleksibilnosti i skalabiliteta. IT organizacije, uz pomoć ovog uređaja mogu pojednostaviti kablovsku infrastrukturu, smanjiti broj adaptera i troškove, ali i potrošnju ugljenika. Cisco® Nexus 5000 omogućava Eternet svičing od 10 gigabajta, kao i prvoklasne inpute, outpute kao podršku za Fibre Channel preko Eterneta (FcoE), Data Center Eternet i virtualne tehnologije. Svičer pripada porodici Cisco® Nexus i napravljen je tako da odgovara na zahteve inputa i outputa multi procesora i virtuelne okoline.

Najviše struje se potroši u centrima za obradu podataka, više nego u bilo kom drugom IT okruženju. Cisco® i partneri unapređuju centar za obradu podataka pružajući rešenja koja su energetski efikasna, ali nudeći i profesionalne usluge zajedno sa dizajnom i instrumentima za planiranje. Neka od rešenja koja Cisco® obezbeđuje su očuvanje virtualizacije, kao i neki aspekti upravljanja energijom. Platforma centra za obradu podataka Cisco® Nexus 7000, koja korisnicima nudi ujedinjenu arhitekturu koja može da eliminiše potrebu za paralelnim skladištenjem podataka i mreža. Ovaj uređaj ima potencijal da u značajnoj meri smanji kablovsku i svičing infrastrukturu.

Cisco® je 2006. godine osnovao Energy Efficient Data Center (EECD). U saradnji sa Green Grid i Cisco® Research, Architectures and Technology Exchange (CREATE) timom, vizija kompanije Cisco® je da obezbedi merenje, praćenje i upravljenje potrošnjom u centrima za obradu podataka. Ponudili su mrežu zasnovanu na virtuelizaciji, kao i organizacionu transformaciju koja podrazumeva saradnju između IT timova kako bi se smanjila potrošnja energije pomoću uređaja koji troše manje struje. Planiranje i upravljanje strujom podrazumeva planiranje odgovarajućih konfiguracija i upravljanje radom centara za obradu podataka.

Kako koncept GREEN IT postaje imperativ u okviru svake organizacije, u narednih 5 do 10 godina, centri za obradu podataka biće unapređeni u smislu smanjenja upotrebe električne energije i povećaće efikasnost hlađenja opreme u centrima za obradu podataka, upotrebom tečnog hlađenja. Svi resursi biće premešteni sa fizičke infrastrukture u virtuelnu infrastrukturu. Memorija, skladištenje, procesiranje, baza podataka na drugim izvorima, postaće objedinjeni virtuelni resurs, koji će biti dostupan na zahtev, bez obzira na potrebnu aplikaciju. Sve ovo će povećati upotrebu resursa centara za obradu podataka sa niskih 20% na preko 90%.

Leave a Reply