Hardware

Intel demonstrirao raširenu podršku za Internet putem televizora

Kablovska televizija, televizijske kuće, filmski studiji, proizvođači elektronskih uređaja široke potrošnje te pružaoci usluga i sadržaja koriste snagu procesora Intel® Media Processor CE 3100

Intel je demonstrirao postojanje raširene podrške koja omogućava korišćenje brojnih obogaćenih internet aplikacija na televizorima putem novih, umreženih elektronskih uređaja široke potrošnje (Consumer Electronics, CE) koji koriste Intel® Media Processor CE 3100. Novi Intelov procesor je prvi u liniji namenskih “sistema na čipu” (System on Chip, SoC) osmišljenih posebno za industriju elektronskih uređaja široke potrošnje.

Eric Kim, viši potpredsednik Intelovog odeljenja Digital Home Group, pre izvesnog vremena objasnio je Intelovu viziju elektronskih uređaja široke potrošnje. Izjavio je da Intel namerava da omogući korišćenje internet sadržaja na televizorima putem Intelovih procesora usmerenih na elektronske uređaje široke potrošnje, te novog okvira za televizijske aplikacije nazvanog Widget Channel i razvijenog u saradnji sa kompanijom Yahoo! Inc. Danas mnoštvo proizvođača elektronskih uređaja široke potrošnje i dobavljača zabavnih sadržaja uveliko iskorišćava tu novu priliku.

“Intel sarađuje sa vodećim proizvođačima elektronskih uređaja široke potrošnje, televizijskim kućama, filmskih studijima te pružaocima usluga i sadržaja na omogućivanju novog iskustva – umrežene televizije”, izjavio je Kim. “Naši napori usmereni su  na poboljšavanje postojećeg klasičnog gledanja televizije putem dopunskih programčića koji će ponuditi dodatne sadržaje, omogućiti primanje informacija u stvarnom vremenu i pružiti interaktivne osobine, a sve to uz mogućnost prilagođavanja ličnim potrebama svakog gledaoca. Widget Channel i Media Processor CE 3100 zajedno nude performanse i fleksibilnost potrebne za ostvarivanje inovacija na tom području, što je očigledno i iz današnjih demonstracija tokom kojih smo mogli da vidimo umrežene CE uređaje na kojima se koristi mnoštvo popularnih televizijskih programčića”.

Internet na televiziji – od vizije do stvarnosti

Intel sarađuje sa velikim televizijskim kućama, uključujući CBS*, koje smatraju da Widget Channel predstavlja priliku za saradnju kreatira sadržaja i proizvođača elektronskih uređaja široke potrošnje radi omogućivanja bližeg povezivanja korisnika sa sadržajima koje gledaju. CBS ispituje mogućnost korišćenja okvira Widget Channel kao dodatnog kanala za distribuciju svojih sadržaja. Ta televizijska kuća je na ovogodišnjem Sajmu izložila prototipove koji će gledaovcima ponuditi više izbora i mogućnosti interakcije te veću fleksibilnost u vezi izbora vremena i mesta gledanja obogaćenih sadržaja.

Leave a Reply