Hardware

Intel, imec and pet Flamanskih Univerziteta otvaraju Flanders ExaScience Laboratoriju

Danas su Intel korporacija, imec i 5 Flamanskih univerziteta otvorili Flanders ExaScience laboratoriju u prostorijama imec istraživačkog centra u gradu Leuven u Belgiji. Laboratorija će se baviti razvojem softvera koji će pokretati exascale račuanarske sisteme zasnovane na Intel tehnologiji koji će imati i 1000 puta bolje performanse u odnosu na današnje super računare, koristeći do 1 milion jezgara i 1 milijardu procesa.

ExaScience laboratorija će biti najnoviji član Intelove istraživačke mreže u Evropi – Intel Labs Europe – koju čine 21 laboratorija i koja upošljava više od 900 R/D profesionalaca.

Proboj na polju exascale računarstva može značiti sposobnost simuliranja veoma složenih sistema, koje je danas nemoguće replicirati, poput ljudskog tela ili zemljine klime. Rezultat, ukoliko računarska industrija postigne uspeh, može značiti pronalazak lekova za neke bolesti i bolje predviđanje prirodnih katastrofa. Ova ExaScience laboratorija će se fokusirati na razvoj naučnih aplikacija, počevši sa simulacijom i prognozom “svemirskog vremena” do praćenja elektromagnetske aktivnosti u svemiru koji okružuje zemljinu atmosferu. Solarne oluje – ogromne eksplozije sunčeve atmosfere – mogu prouzrokovati direktnu štetu na zemlji. Šteta može biti naneta električnim vodovima, cevovodima ili kvalitetu bežične komunikacije. Da bi se precizno predvidele i razumele ove pojave, potrebna je pomoć exascale računara. Izabrani zbog svoje posebno kompleksne prirode, rezultati na polju softvera biće korišteni i za brojne druge probleme.

Dizajnirajući exascale računare korišćenjem trenutno dostupne tehnologije i metodologije dizajniranja značilo bi da će se sistemi veoma zagrevati i bila bi potrebna električna centrala koja bi im isporučivala neophodnu količinu električne energije. Kada se izgrađuje sistem koji se sastoji od miliona jezgara, učiniti da ona rade zajedno za duži vremenski period predstavlja izazov. Zato, potpuno novi metodi račuanrskog programiranja i softvera će biti neophodni da bi se potrošnja energije dovela do prihvatljivog nivoa i kako bi se otklonile mogućnosti greške. Napajanje i pouzdansot biće ključni izazovi koji će se morati prevazići kako bi se exascale računar primenio u stvarnosti.

“Dugoročni planovi kompanije Intel i izvanredan odnos koji imamo sa imec-om bili su od presudnog značaja za korišćenje ove prilike,” kazao je Stephen Pawlowski, viši zvaničnik kompanije Intel i generalni menadžer odeljenja Intel’s Central Architecture and planning.“ Uzbuđeni smo što se upuštamo u ovu inovativnu saradnju, spajajući iskustvo i znanja u oblastima prognoze svemirskog vremena, simulacije kompjutacije, pouzdanosti, vizualizacije i modelinga performansi.”

Ova ExaScience laboratorija poveyuje Flamanske univerzitete: Univerzitet u Antverpenu, Univerzitet u Gentu, Univerzitet u Hasseltu, Katholieke univerzitet u Leuvenu i Vrije univerzitet iz Brisela – sa imec-om, svetskim liderom na polju istraživanja poluprovodnika. Flanders ExaScience laboratorija otpočeće rad sa gotovo 25 naučnika i istraživača, a očekuje se proširenje za još desetak do 2012. Laboratorija će imati i podršku Flamanske vladine agencije za naučne i tehnološke inovacije (IWT).

“Uzbuđeni smo zbog jedinstvene prilike saradnje sa kompanijom Intel i pet Flamanskih univerziteta ovde u imec-u”, kazao je Luc Van den Hove, predsednik i izvršni direktor imec-a. “Deleći znanje, ubeđen sam da će ova ExaScience laboratorija doneti vredna softverska rešenja za buduće exascale računare kompanije Intel. Želeo bih da izrazim moju zahvalnost Flamanskoj vladi, organizacijama Flanders Investment and Trade i IWT što su podržale ove laboratorije i radujem se dugoročnom strateškom partnerstvu.”

Leave a Reply