Hardware

Intel objavljuje rekordni prihod od 14,6 milijardi dolara!

Kompanija Intel podnela je danas izveštaj o prihodu ostvarenom u trećem kvartala koji iznosi 14,6 milijardi USD, poslovnoj dobiti od 4,5 milijardi USD, neto dobiti od 3,3 milijarde USD i zaradi po akciji od 0,66 USD. Kompanija je ostvarila približno 5,7 milijardi USD u gotovini od poslovnih poduhvata, platila je dividende u iznosu od 1,1 milijardu USD i iskoristila je 4,2 milijarde USD za otkup 122 miliona akcija.

 

„Zadovoljni smo napretkom koji kompanija postiže“ rekao je izvršni direktor kompanije Intel, Brajan Krzanič. „Ostvarili smo najbolji prihod do sada i jak profit u trećem kvartalu. Ima još dosta da se uradi, ali rezultati nas uveravaju da uspešno sprovodimo strategiju plasiranja naših proizvoda na širok spektar uzbudljivih novih tržišta.“

intel

Ključni trendovi poslovanja u drugom kvartalu

 • Prihod odeljenja PC Client Group iznosi 9,2 milijardi USD, što predstavlja 6 procenata sekvencijalnog rasta i 9 procenata rasta na godišnjem nivou.
 • Prihod odeljenja Data Center Group iznosi 3,7 milijardi USD, što predstavlja 5 procenata sekvencijalnog rasta i 16 procenata rasta na godišnjem nivou.
 • Prihod odeljenja Internet of Things Group iznosi 530 miliona USD, što predstavlja pad od 2 procenata sekvencijalno i 14 procenata rasta na godišnjem nivou.
 • Prihod odeljenja Mobile and Communications Group iznosi 1 milion USD, što je u skladu sa očekivanjima.
 • Prihod Odseka za softver i poslovne usluge iznosi 558 miliona USD, što predstavlja rast od 2 procenta sekvencijalno i rast od 2 procenta na godišnjem nivou.

 

 

Finansijsko poređenje
Kvartalno
Q3 2014Q2 2014u odnosu na Q2 2014
Prihod$14,6 milijardi$13,8 milijardirast 5%
Bruto marža65%64,5%rast 0,5 poena
R&D i MG&A$4,8 milijardi$4,9 milijardipad 2%
Poslovna dobit$4,5 milijardi$3,8 milijardirast 18%
Poreska stopa27,1%28,7%pad 1,6 poena
Neto dobit$3,3 milijardi$2,8 milijardirast 19%
Zarada po akciji66 centi55 centirast 20%
Finansijsko poređenje
Godišnje
Q3 2014Q3 2013u odnosu na Q3 2013
Prihod$14,6 milijardi$13,5 milijardirast 8%
Bruto marža65%62,4%rast 2,6 poena
R&D i MG&A$4,8 milijardi$4,7 milijardirast 2%
Poslovna dobit$4,5 milijardi$3,5 milijardirast 30%
Poreska stopa27,1%24,8%rast 2,3 poena
Neto dobit$3,3 milijardi$3 milijardirast 12%
Zarada po akciji66 centi58 centirast 14%

 

 

 

Poslovna perspektiva

Poslovna perspektiva kompanije Intel ne obuhvata potencijalni uticaj poslovnih spajanja, akvizicija, prodaje sredstava, strateških ulaganja i drugih poslovnih poduhvata koji mogu biti završeni nakon 14. oktobra.

 

Četvrti kvartal 2014. godine

 • Prihod: 14,7 milijardi USD, plus ili minus 500 miliona USD.
 • Procenat bruto marže: 64 procenata, plus ili minus nekoliko procentnih poena.
 • Rashodi odeljenja R&D i MG&A: približno 4,9 milijardi USD.
 • Troškovi restrukturiranja: približno 45 miliona USD.
 • Amortizacija nematerijalnih troškova nastalih usled akvizicija: približno 65 miliona USD.
 • Uticaj plasmana ličnog kapitala, kamate i ostalo: približno 175 miliona USD neto dobiti.
 • Depresijacija: približno 1,9 milijardi USD
 • Poreska stopa: 28 odsto
 • Godišnji rashodi: 11 milijardi USD, plus ili minus 500 miliona USD.

 

Za dodatne informacije u vezi sa finansijskim rezultatima i poslovnom perspektivom kompanije Intel, pogledajte komentar finansijskog direktora: www.intc.com/results.cfm.

 

Status poslovne perspektive

Poslovna perspektiva kompanije Intel objavljena je na intc.com i može se koristiti tokom javnih ili privatnih sastanaka sa investitorima i drugima.

Poslovna perspektiva će važiti do kraja radnog dana, 12. decembra, osim ukoliko se prethodno ne ažurira; Izuzetak je poslovna perspektiva za amortizaciju nematerijalnih troškova nastalih usled akvizicija, za plasman ličnog kapitala, kamate i ostalog, za troškove restrukturiranja, i za poresku stopu, koja će važiti samo do kraja radnog dana, 21. oktobra.

Tihi period kompanije Intel će trajati od završetka radnog dana, 12. decembra, do objave Intelovog izveštaja u vezi sa prihodom iz četvrtog kvartala, koji je zakazan za 15. januar 2015. godine. Tokom tog perioda, sve poslovne perspektive i druge izjave u vezi sa budućim planovima, objavljene u Intelovim saopštenjima za javnost i u izveštajima za SEC, treba smatrati za istorijske; one će se pre svega odnositi na period pre tihog perioda i ne podležu ažuriranju od strane kompanije.

Webcast o prihodima

Intel će održati javni video prenos danas u 14h PDT na svojoj veb stranici za odnose sa investitorima,  www.intc.com. Repriza veb prenosa, kao i MP3 download će takođe biti dostupni na sajtu.

Intel planira da podnese izveštaj o prihodima iz četvrtog kvartala 2014. godine 15. januara sledeće godine. Odmah nakon izveštaja o prihodima, kompanija planira da objavi komentar izvršnog potpredsednika i finansijskog direktora, Stejsi Smit (Stacy J. Smith),  na www.intc.com/results.cfm . Veb prenos Intelovog konferencijskog poziva o prihodima održaće se u 14h PDT na www.intc.com .

Leave a Reply