Intel
Hardware

Intel u prvom kvartalu 12,8 milijardi dolara prihoda

Prihodi na istom nivou kao prethodne godine: poslovanje u PC računarima u padu, a porast u oblasti data centara, Internet of Things (IoT, interneta stvari) i poslovanju sa memorijom

Korporacija Intel danas je prijavila rezultate poslovanja u prvom kvartalu i ukupni promet od 12.8 milijardi američkih dolara, operativni prihod od 2.6 milijardi, neto prihod od 2 milijarde dolara i zaradu po akciji (EPS) od 41 cent. Kompanija je ostvarila približno 4.4 milijarde dolara u kešu od operacija, siplatila dividende od 1.1 milijarde američkih dolara i iskoristila 750 miliona za otkup 21 miliona akcija.

 

Intel

Intel

“Prihodi su na istom nivou kao prošle godine, sa dvocifrenim porastom prihoda u oblasti data centara, IoT i poslovanja sa memorijom, dok je potražnja za poslovnim desktop PC računarima koja je manja od očekivane,” kazao je CEO kompanije Intel Brian Krzanich. “Ovi rezultati potvrđuju potrebu da nastavimo sa izvršenjem naše strategije rasta.”

 

Ključni poslovni trendovi prvog kvartala (Q1)

  • Grupa Client Computing imala je prihode od $7.4 milijardi, što je umanjenje za 16 procenata sekvencijalno i 8 odsto u odnosu na prethodnu godinu.
  • Prihodi Data Center grupe su 3.7 milijardi dolara, niži 10 procenata sekvencijalno i uvećanje 19 procenata u odnosu na prethodnu godinu
  • Prihodi Internet of Things grupe su 533 miliona dolara, niži 10 procenata sekvencijalno i uvećani 11 procenata u odnosu na prethodnu godinu.
  • U segment Software and services prihodi su 534 miliona dolara, što je umanjenje 4 procenta sekvencijalno i umanjenje od 3 procenta u odnosu na prethodnu godinu.

 

Finasijsko poredjenje
Kvartalno u odnosu na prethodnu godinu
Q1 2015Q1 2014vs. Q1 2014
Prihod$12.8 milijardi$12.8 milijardiisto
Bruto margina60.5%59.6%porast 0.9 poena
R&D i MG&A$4.9 milijardi$4.9 milijardiporast 1%
Operativni prihod$2.6 milijardi$2.5 milijardiporast 4%
Stopa poreza25.5%27.7%umanjenje 2.2 poena
Neto prihod$2.0 milijarde$1.9 milijardiporast 3%
Zarada po akciji41 cens38 centiporast 8%

 

Finansijsko poredjenje
Kvartalno sekvencijalno
Q1 2015Q4 2014vs. Q4 2014
Prihod$12.8 milijarda$14.7 milijardiumanjenje 13%
Bruto margina60.5%65.4%umanjenje 4.9 points
R&D i MG&A$4.9 milijardi$5.0 milijardiumanjenje 2%
Operativni prihod$2.6 milijardi$4.5 milijardiumanjenje 41%
Stopa poreza25.5%21.4%porast 4.1 points
Neto prihod$2.0 milijardi$3.7 milijardiumanjenje 46%
Zarada po akciji41 cent74 centaumanjenje 45%

Leave a Reply