Hardware

Izmene pri uvozu radio i telekomunikacione terminalne opreme u Srbiju

Na osnovu mišljenja ministarstva nadležnog za poslove elektronskih komunikacija, podnosioci zahteva za ocenjivanje usaglašenosti radio i telekomunikacione terminalne (RiTT) opreme, uz zahtev treba da dostave i pisanu izjavu da takav zahtev nije podnet i drugom telu imenovanom za ocenjivanje usaglašenosti RiTT opreme.

 

Osim toga, u zahtevu treba navesti i podatak o tome da li je, pre podnošenja zahteva, vršeno ocenjivanje usaglašenosti iste RiTT opreme.

telekom

Leave a Reply