Hardware

Jedinstveni skener za digitalizaciju u A2+ formatu (papir, platno, drvo, kamen…)

Jedinstveni skener za digitalizaciju u A2+ formatu COPIA A206+ služi za zaštitu originalnih umetničkih dela, rukotvorina, knjiga i sličnih rariteta izuzetno je važna delatnost.
3D-CADDIT nudi ovo rešenje za digitalizaciju umetnina i starina – COPIA A206+ koje donosi:

  • Brz i efektivan prenos digitalnih podataka
  • Izbegavanje oštećenja vrednih umetnina usled prenošenja, prezentacija, demonstracija i sl.
  • Digitalni podaci spremni za dalju obradu

Ovaj uređaj rezultat je 10 godina iskustva i saradnje sa opštinskim kancelarijama na području digitalnog kopiranja i arhiviranja katastarske dokumentacije. Danas je implementiran u različite sisteme koji se bave istorijom i arhiviranjem bilo koje vrste.

Pogledajte kratki film koji prikazuje načine upotrebe ovog jedinstvenog uređaja. Kompletan sistem je izgrađen od velikoformatnog skenera Contex i konstrukcije koja drži skener i računar. Uređaj je moguće koristiti kao samostalnu ili kao mrežnu jedinicu a skenirane podatke je moguće spremiti na specifičnu lokaciju ili e-mailom direktno slati na određenu adresu.

Leave a Reply