Hardware

Kompanija Canon CEE otvorila predstavništvo u Zagrebu

Kompanija Canon CEE službeno je otvorila predstavništvo u Zagrebu sa ciljem da ubrza razvoj lokalnog IT tržišta pružanjem intenzivnije podrške korisnicima svih profila i partnerskoj mreži u Hrvatskoj.

Otvaranje predstavništva važan je korak u razvojnim planovima matične kompanije Canon Central and East Europe, sa sedištem u Beču, koji se oslanjaju na globalne snage kompanije Canon – inovaciju, iskustvo, prepoznatljivo načelo poslovanja odgovorno prema širem okruženju i životnoj sredini, kao i napredna rešenja i usluge za potrošače i poslovne korisnike.

“Ključ je naše strategije usmerenost na pozitivne i sigurne poslove te smo, umesto da čekamo oporavak, prihvatili ovaj trenutak kao priliku. Pažljivo osluškujemo potrebe korisnika i odgovaramo na njih, čak i ako to traži drukčiji pristup poslu. Dakle, ne uzimamo u obzir samo tehnologiju, već i nove načine za obavljanje poslova”, naglasio je Karl Heinz Fiala, marketing direktor sektora za poslovne uređaje (CBS) kompanije Canon CEE.

Glavni kriterijum za približavanje Canona korisnicima u Hrvatskoj na takav način jesu veličina i zrelost tržišta, koje pruža priliku za nastavak priče o uspehu, koju još od 2001. godine gradi zajedno sa svojim partnerima. Lokalnom prisutnošću Canon izražava nameru da dugoročno ulaže u razvoj tržišta, koje je jedno od najvažnijih u regiji. Osim toga, trenutno ekonomsko okruženje u prvi je plan istaknulo stvarne potrebe poslovnih korisnika i organizacija u Hrvatskoj za rešenjima kojima se povećava poslovna efikasnost i produktivnost.

“U duhu svoje korporativne filozofije Canon u Hrvatskoj želi kroz kompletan životni ciklus svojih proizvoda doprineti i zaštiti životne sredine – od proizvodnje i upotrebe do recikliranja”, dodao je Jure Culiberg, direktor marketinga u kompaniji Canon CEE i direktor firme Canon Adria.

Poslovna pažnja kompanije usmerena je uglavnom na dva jasno definirana tržišta: poslovna rešenja (razvoj IT proizvoda, rešenja i usluga za kancelarijsku i profesionalnu [tampu) te opremu za obradu slike za široki krug korisnika (fotoaparati, videokamere, štampači, skeneri, faks-uređaji i multifunkcijski uređaji).

O razvojnim potencijalima kompanije govori podatak da je uprkos nestabilnoj poslovnoj klimi Canon u prvoj polovini godine u Evropi uspeo da ostvariti postavljene poslovne ciljeve, te da je izrazio optimizam za razdoblje do kraja kalendarske godine.

Leave a Reply