Hardware · Internet

Kompanija “Certus” instalirala 18.000 GPRS terminala

U Poslovnom centru  palate Ušće  22. novembra je održan promotivni skup na kome su predstavljeni poslovni planovi u širenju aktivnosti kompanije Certusna tržišta u regionu i svetu i objavljeno osnivanje Fonda za mlade stručnjake.

Kompanija „Certus“  se bavi proizvodnjom i implementacijom sistema za daljinsko upravljanje i kontrolu udaljenih procesa. „Certus“ je danas lider u oblasti daljinske kontrole i upravljanja preko analognih i digitalnih telefonskih linija, kao i preko GSM/GPRS mreže mobilne telefonije.

„Certus“  je razvio Q-PAY SPOT sistem koji predstavlja moderan način platnog prometa baziran na korišćenju GPRS POS terminala i koji omogućava plaćanje specijalizovanih usluga putem GPRS/USSD komponente mreže mobilne telefonije. „Certus“ obezbeđuje kompletno rešenje (hardver i softver) potrebno za funkcionisanje Q-PAY SPOT sistema.

Saopšteno je da je kompanijaCertus“ instalirala  oko  18.000 GPRS terminala u poslednje 2 godine u državama bivše SFRJ.

Na promotivnom skupu je saopšteno da je kompanija Certus pokrenula inicijativu za osnivanje Fonda za podršku budućim IT stručnjacima.
“Certus“ će u akademskoj 2007/2008. godini za dvoje učenika Matematičke gimnazije iz Beograda (učenici treće i četvrte godine) i dva studenta Elektrotehničkog fakulteta (završne godine) obezbediti finansijsku podršku dodeljivanjem nepovratne stipendije u iznosu od 1.200 evra na godišnjem nivou za svakog od učenika, odnosno 2.400 evra na godišnjem nivou za svakog studenta. Prijave zainteresovanih
  kandidata će se primati od 15. decembra 2007. do 15. januara 2008. godine.

Više  o „Certusu“ se može videti na web sajtu.

Leave a Reply