Hardware

Korak bliže kvantnom računaru

Joni berilijuma, održani na vrlo niskoj tempraturi, mogu da čuvaju i prenose informacije, približavajući tako korak bliže realnosti moćne kvantne kompjutere.

Naučnici su udružili sve sastojke neophodne za delotvorni kvantni kompjuter i otkrili da pojedini delovi mogu pouzdano funkcionisati, objavljeno je online u časopisu Science.

Kvantni kompjuteri imaju potencijal znatno bržih operacija od konvencionalnih kompjutera, što ih čini vrlo poželjnima za – recimo – razbijanje šifri. U tradicionalnim kompjuterima, svaki bit informacije sačuvan je je kao 0 ili 1, odnosno DA ili NE. Nasuprto ovome, kvantni bitovi iskorišćavaju neobičnu osobinu nazvanu superpozicija, što znači da svaki bit može istovremeno držati i 0 i 1. Superpozicija, dakle, kvantnim kompjuterima daje daleko veću brzinu obrade informacija.

U novoj studiji, dva jona berilijuma služila su kao kvantni bitovi, održavajući informaciju unutar vlastitog stanja spina. Magnetska polja pomerala su jone na različita mesta unutar vakuuma, gde su kratkotrajni impulsi laserskih zraka izvodili na njima niz logičkih operacija. Recimo, ako je jedan jon bio u stanju 0, onda bi lasersku impuls pretvorio drugog u stanje 1. Jedan od autora studije, Jonathan Home, iz laboratorija Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju, u Boulderu, u Coloradu, kaže da su u svakoj seriji joni berilijuma uspešno izveli pet takvih logičkih operacija. Uz to, ioni su se pomakli gotovo za milimetar izvodeći svaku seriju operacija što je neophodan uslov za izgradnju kvantnog kompjutera.

Ipak, da bi joni ostali dovoljno stabilni da deluju u kvantnim kompjuterima, treba ih držati na veoma niskim temperaturama. Laseri koji izvode logičke operacije zagrevaju jone čime se gubi krhka informacija sačuvana u spinu jona. Raniji pokušaji obrade kvantnih informacija propadali su upravo iz tog razloga, kaže Home. Rešenje problema on i njegovi kolege su našli u dodavanju mini-frižidera svakom jonu berilijuma. Kao majušan – a i prenosan-hladnjak služili su joni magnezijuma. Kad bi se joni ugrejali, laseri bi ohladili jone magnezijuma, a on bi onda ohladio jon berilijuma. (voa)

One thought on “Korak bliže kvantnom računaru

Leave a Reply