Hardware · TV-Monitori

LabelTag će ove godine biti raspoloživ za Lite-On 24x DVD rezače

Sortirajte vaš disk uz pomoć LabelTag-a koji predstavlja napredan način obeležavanja diskova

LabelTag je jednostavan i praktičan način da kreirate jednostavne nalepnice na strani diska sa podacima

LabelTag će biti primenjen ove godine na Lite-On 24x DVD rezačima. Uz pomoć ovih DVD rezača možete arhivirati ili bekapovati važne fajlove i obeležiti ih u skladu sa namenom.

LabelTag radi sa svim standardnim DVD±R diskovima. Nije potrebna posebna vrsta diskova.

Nalepnicu kreirate kao deo procesa rezanja, koja se narezuje istovremeno sa podacima. Ovo je brz način, a nalepnica neće izbledeti, niti može biti izguljena.

LabelTag optimalno koristi površinu diska, nalepnica se nalazi odmah iza podataka.

LabelTag je brz, izgleda profesionalno, optimalno koristi medij i DVD rezač. Nije potrebna nikakva dopunska akcija za start upotrebe  LabelTag- danas.

Leave a Reply