Categories
Hardware

Lenovo beleži konstantan rast prema izveštaju o rezultatima poslovanja za prethodnu fiskalnu godinu

Lenovo Group objavio rezultate poslovanja za četvrti kvartal i čitavu prošlu fiskalnu godinu zaključno sa 31. martom 2010. godine. Lenovo je kompanija sa najbržim rastom od vodećih pet kompanija proizvođača računara.

Prema izveštaju Lenovo grupe za četvrti kvartal i čitavu prethodnu fiskalnu godinu, ova kompanija je zabeležila najbrži rast u poređenju sa ostalih pet kompanija koje se nalaze u vrhu PC industrije. Najbrži rast je zabeležen u poslednja dva kvartala, dok je profitabilnost kompanije u rastu u poslednja tri kvartala prethodne fiskalne godine. Ova kompanija je takođe zabeležila do sada najveće tržišno učešće kao i najniže ukupne godišnje troškove u odnosu na prihode.

Tokom četvrtog kvartala, ukupne godišnje isporuke PC računara na svetskom nivou povećane su za 59 procenata u odnosu na ukupnu stopu rasta industrije za oko 27 procenata. Ovo je četvrti kvartal za redom u kome je kompanija svojim rezultatima “prerasla” tržište.

Lenovo notebook računari su u najvećoj meri doprineli rastu prodaje širom sveta, učešćem od blizu 62 odsto u ukupnom prihodu kompanije. Vrednost prodaje notebook računara Lenovo širom sveta u četvrtom kvartalu prethodne fiskalne godine iznosi ukupno $ 2,7 milijardi US dolara, što je 59 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Isporuke prenosivih računara na globalnom nivou u ovom kvartalu su 76 procenata veće u odnosu na isti kvartal lane.