Hardware · PC računari

Linx 500SL sistem za vektorsko lasersko kodiranje

Linx 500SL je robusan, sistem za vektorsko lasersko kodiranje velike snage, pogodan za kodiranje visokog kvaliteta i primenu na linijama velike produkcije.

Snage zraka od 100W, printer Linx 500SL kreira konzistentan ispis visokog kvaliteta, naročito primenjen u industriji pića. Jednako je pouzdan i prilikom kodiranja tvrdih i prilikom kodiranja mekih materijala – staklo, guma, plastika, u oba slučaja proizvodeći nepogrešiv kod izvanrednog kvaliteta.

Ovaj robusan uređaj se odlikuje IP65 nivoom zaštite, pogodnim za kodiranje u vlažnim i/ili prašnjavim uslovima proizvodnje, kakvi su u slučaju hrane i pića.

Linx 500SL donosi izuzetnu fleksibilnost u radu, što pruža i mogućnost dodatnih prepravki na liniji ili promene u brzini. Svojom mobilnom upravljačkom jedinicom, fleksibilnim držačem i malom glavom štampača, Linx 500SL se jednostavno integriše u mali prostor na proizvodnoj liniji.
Takođe se može lako premeštati između proizvodnih linija, povećavajući fleksibilnost i troškovnu efikasnost.

Ukrajinska fabrika Soyuz-Viktan proizvodi više od 50 vrsta alkoholnih pića, i predstavlja jedan od najbrže rastućih brendova u okviru ove industrije.

Proizvodeći na linijama brzine do 200 boca po minutu, 7 dana nedeljno, angažujući se u 3 dnevne smene, Soyuz-Viktan je imala potrebu za printerom koji bi bio sposoban da, uz vrhunski kvalitet ispisa, odgovori na postavljene proizvodne zahteve. Uz to je morao biti i dovoljno fleksibilan pri kodiranju i metalnih zatvarača, i staklenog grlića boce.

Pouzdanost i performanse Linx 500SL omogućavaju visok kvalitet i odgovarajuće rezultate čak i na nestandardnim površinama, dok se lakoća kojom se premešta sa linije na liniju pokazala pravom prednošću“, komentar je Y.I.Fadeev-a, šefa tehničkog odseka kompanije Soyuz-Viktan.

Leave a Reply