Gadgets · Hardware

Microsoft SideWinder

Microsoft ga najavljuje kao revolucionaran miš koji se prilagođava različitim situacijama. SideWinder se pomoću softverske osnove i hardverskih dodataka prilagođava određenoj situaciji ili čak pojedinim tipovima računarskih igara.

Posebno je ergonomski prilagođen kako bi rad bio ugodniji, te omogućava promenu rezolucije senzora u realnom vremenu i stvarnu rezoluciju  prikazuje na malom LCD-u. Za dodatke kojima je oplemenjen dobija se posebna kutija. SideWinder ima čak pet programibilnih tastera, a rezolucija senzora ide do 2000 DPI.

Masa miša je prilagodljiva, a nožice na podnožju miša u potpunosti su zamenjive. Ono što je vrlo zanimljivo i ujedno neuobičajeno je korišćeni materijal za izradu točkića miša koji je od čistog metala.

Leave a Reply