Hardware

Monitoring smoga super kompjuterom

Super kompjuter sposoban za merenje i analizu brojih meteoroloških parametara vezanih za smog biće operativan u narednih tri do pet godina.

Model za simulaciju razvija se tehnologijom Tianhe-1A, koja je rangirana kao najbrži svetski super kompjuter, saopštio je Nacionalni centar za super kompjutere (NSC) iz Tianđina.

Blue Waters Cray superkompjuter

Kineske institucije za zaštitu životne sredine trenutno koriste 668 stanica za monitoring smoga u 114 gradova i dobijene podatke dnevno prosledjuju medijima.

Projekat super komjutera na kojem zajedno rade Kineska akademija meteoroloških nauka, Nacionalni meteorološki centar, Univerzitet Tsinghua i NSC, omogućiće referentne informacije i za regionalno planiranje.

Leave a Reply