Hardware

MotionDSP koristi AMD i OpenCL industriske stanadarde radi ubrzanja rada Ikena ISR video softvera

AMD je juče objavio da je MotionDSP optimizovao industriski vodeći Ikena ISR softver za prepoznavanje u realnom vremenu za OpenCL™ i AMD tehnologije. Ikena ISR je revolucionarni alat za u realnom vremenu video procesovanje i unapređivanje slika, kojim se značajno unapređuje kvalitet videa i slika snimljenih, Obavešajnim, Nadzornim i Izvidnim (ISR) senzorima, koji pomaže obaveštajnim i odbrambenim analitičarima da donesu tačne i momentalne odluke u dinamičnim situacijama.

Najnovija verzija Ikena ISR softvera je optimizovana da se u potpunosti osloni na OpenCL standarde i AMD tehnologije, poput server i radnih stanica pokratenih AMD Opteron™ procesorima i AMD FirePro™ profesionalnim grafičkim karticama. Portovanje i optimizacija je omogućena upotrebom AMD APP softverskog razvojnog paketa (SDK) za OpenCL. Performanse AMD-baziranog hardvera omogućavaju MotionDSP u potpunosti iskoristi najnoviju akcelerisanu obradu i da u realnom vremenu ostvari rekonstrukciju videa 1080p rezolucije, čineći zatamnjen, drhtav video dovoljno oštrim za upotrebu u sudskim procesima i dovoljno detaljnim za sprovođenje kriminalnih istraga.

“Sarađujući sa AMD-om, u prilici smo da izvučemo nivo performansi koji nismo bili u stanju da postignemo sa drugim proizvođačima,” kaže Šon Vara (Sean Varah), osnivač i glavni i odgovorni direktor, MotionDSP-a. “Obrada u realnom vremenu je od kritične važnosti za ISR analitičare kojima je neophodan bolji ikvalitet videa kako bi donosili odluke tokom dešavanja događaja. Sa najnovijim AMD grafičkim tehnologijama, na samo jednom GPU u mogućnosti smo da obrađujemo 1080p video u realnom vremenu, dva videa u 720p rezoluciji , i pet video prikaza standardne rezolucije – to je vise od 60 procenata unapređenja u poređenju sa rezultatima koje ostvaruju konkurentske tehnologije.”

MotionDSP-ov partner Avwatch donosi prikaz ovih sposobnosti javne i državne bezbendosti njihovom flotom daljinski upravljanih letelica opremljenih običnim visećim kamerama. MotionDSP-ov softver se pokreće na kompaktnim PC serverima opremljenim AMD FirePro profesionalnim grafičkim karticama, i direktno se povezuje sa prikazom sa kamera, momentalno omogućavajući gotovo tri puta bolju video rezoluciju nego alternativna rešenja, dramatično unapređen kvalitet slike i momentalne “mozaike” – mape površina konsturisane sklapanjem niza pomerenih videa. Pomoću AMD FirePro grafike, ovakav video visokog kvaliteta se dobija uz minimalno povećanje utrošene energije. Efikasna potrošnja je is a izuzetno značajan zahtev za postavljanje široke ISR platforme, koje ima strikta ograničenja zagrevanja, težine i potrošnje.

“Moćna kombinacija Ikena ISR softvera i AMD-baziranog hardvera omogućava ISR analitičarima da dobiju bolji video i naprednu analitiku – momentalna obaveštenja o stanju na terenu u realnom vremenu ISR video prikaza. To je od kritične važnosti za brzo procenjivanje razvoja situacije,” kaže Mandžu Hegd (Manju Hegde), korporativni potpredsednik, AMD Fusion Iskustvo Programa. “Radeći sa idnustriskim standardima poput OpenCL-a, MotionDSP je u mogućnosti da ima veći izbor interoperabilnosti hardvera, donoseći sposobnosti obaveštavanja u realnom vremenu širokoj grupi odbrambenih i graćanske sigurnosti zvaničnika.”

OpenCL je prvi istinski otvoren i besplatan programski standard za generalnu upotrebu u heterogenom računarstvu. OpenCL pomaže programerima da sačuvaju njihova skupocena investiranja u izvorni kod i da sa lakoćom ciljaju na vise-jezgarne CPU-ove, Akcelerisane Procesorske Jedinice (APU-ove) i najnoviju grafiku, sve se to nalazi u AMD-ovoj ponudi.
MotionDSP će demonstrirati Ikena ISR na Obalske Straže Inovacijonom Ekspou u Tampi, Florida 25. Oktobra na štandu #529. Studija slučaja o vrednosti toga šta nude AMD i MotionDSP-a u ISR zajednici je takođe dostupna.

Leave a Reply