Hardware · PC računari

Napredak u Intelovoj silicijumskoj fotonici

Istraživači iz Intelovih laboratorija ostvarili su novi napredak na području silicijumske fotonike postizanjem rekordnih performansi pomoću silicijumskog fotodetektora Avalanche (Avalanche Photodetector, APD), što bi moglo da smanji troškove i poboljšaperformanse u odnosu na optičke uređaje dostupne na tržištu.

Silicijumska fotonika je nova tehnologija, još u razvoju, u kojoj se standardni silicijum koristi za slanje i primanje optičkih informacija između računara i drugih elektronskih uređaja. Cilj te tehnologije je da zadovolji buduće potrebe za propusnošću računarskih aplikacija koje koriste mnogo podataka, kao što su aplikacije za daljinske medicinske zahvate ili uverljivi 3D virtuelni sveetovi.

Za buduće računare sa mnogo procesorskih jezgara od ključne važnosti će biti veoma brz prenos podataka. Tehnologija utemeljena na silicijumskoj fotonici mogla bi da ponudi brže, a jeftinije računare za široku upotrebu. Taj napredak se nastavlja na dosadašnja revolucionarna otkrića Intelovih laboratorija, npr. silicijumske modulatore i hibridne silicijumske lasere. Kombinacija tih tehnologija mogla bi da dovede do stvaranja potpuno novih vrsta digitalnih mašina, čije bi performanse uveliko nadmašile sve postojeće.

Tim koji su predvodili istraživači iz Intelovih laboratorija konstruisao je silicijumski APD, svetlosni senzor koji postiže vrhunsku osetljivost detekcijom svetlosti i pojačavanjem slabih signala kada se svetlost usmeri na silicijum. U tom APD uređaju koristi se silicijum i CMOS obrada da bi se dobio množitelj  pojačanja i propusnosti (“gain bandwidth product”) jednak 340 GHz, što je najbolji rezultat ikad zabeležen za taj ključni pokazatelj APD performansi. Time se otvaraju vrata smanjenju troškova optičkih veza brzine 40 Gb/s i bržih te se prvi put dokazuje da silicijumsko-fotonički uređaj može da nadmaši performanse uređaja proizvedenog od klasičnih, skupljih optičkih materijala.

Leave a Reply