Notebook-Netbook

ASUS napravio prvi laptop na svetu koji je dobio sertifikat Carbon Footprint

ASUS, globalni lider u IT industriji na polju ekoloških inovacija, danas je objavio da je laptop N51V prvi laptop na svetu koji je dobio sertifikate Environmental Product Declaration (EPD) i Carbon Footprint (PAS 2050:2008).

Ove nagrade potvrđuju ASUS-ovu posvećenost unapređenju na polju uštede energije i smanjenju emitovanja gasova koji sadrže ugljen-dioksid. ASUS je i prvi tajvanski IT proizvođač koji je učestvova u EPEAT-u i koji ima proizvode registrovane na Gold nivou. Takođe je prvi koji učestvuje u EU Flower inicijativi, i prvi sa proizvodima koji su dobili EU Flower nagrade.

ASUS laptop prvi koji je dobio sertifikat Carbon Footprint

ASUS-ova politika redukcije GHG gasova (greenhouse gas) nalaže podršku strategije za smanjenje efekata klimatskih promena i usvajanje savesnog tehnološkog projektovanja, uz konkretno delovanje na smanjenju emisije ugljen-dioksida na inovativne načine. Strogo prateći ISO 14025 deklaraciju o očuvanju životne sredine, ASUS-ov laptop N51V prvi je na svetu koji je dobio EPD sertifikat. ASUS je u svim fazama proizvodnje – nabavci materijala, izradi, upotrebi, transportu i odlaganju – kompletno onemogućio direktnu i indirektnu emisiju GHG gasova. Proces je zatim rigorozno verifikovao servis Det Norske Veritas, čime je ASUS N51V osvojio PAS 2050:2008 sertifikat.

Johney Shih, predsednik ASUS-a, rekao je da se kompanija trudi da proizvodi najizuzetnije ekološki neškodljive uređaje koji će doprineti stvaranju boljeg sveta. Zbog toga se Green ASUS koncept agresivno promoviše, kombinujući tehnologiju, inovacije i inteligentno balansiranje u projektovanju, čime se pomaže ostvarivanju čistije planete. Jerry Shen, CEO ASUS-a, dodao je da kompanija poseduje snažne razvojne i menadžment timove, koji čine srž prednosti ASUS-a u odnosu na konkurenciju. Time kompanija korisnicima donosi lakše, tanje, energetski efikasnije i štedljivije proizvode sjajne estetike i prenosivosti.

Uz mnoge Eco oznake, ASUS je “najzelenija” kompjuterska kompanija

Od 2008. godine, ASUS je učestvovao u EPEAT (Electronics Products Environmental Assessment Tool) inicijativi, u kojoj su mnogi laptopovi ove kompanije registrovani na Gold nivou. Kompletan set kriterijuma uključuje 23 obavezna i 28 opcionih uslova u osam kategorija. Da bi se proizvodi rangirali na Gold nivou, moraju ispuniti sve obavezne i najmanje 75% opcionih kriterijuma, zbog čega EPEAT jeste internacionalna ekološka oznaka najvišeg standarda. ASUS N51V laptop je EPEAT Gold registrovani proizvod zbog svoje inovativne tehnologije za uštedu energije, Super Hybrid Engine (SHE), koji ne samo da unapređuje energetske performanse za 53.75% u odnosu na puko praćenje Energy Star standarda (po V5.0 C kategoriji), već produžava rad baterije od 35 do 53%. Režim ponovnog korišćenja, recikliranja i oporavka (3R) kod laptopa N51V iznosi najmanje 90%, a reciklirani materijal čini najmanje 80% pakovanja.

Ceremonija dodele EPD i PAS 2050:2007 sertifikata jeodržana u Socrates hali GISNTU centra, u petak, 16. oktobra u 13:00. Percy Lakdawalla (Global Manager Business Development iz DNV-a) i dr. Ning Yu (predsednik fondacije) je dodelio EPD i PAS 2050 sertifikate Johneyu Shihu, predsedniku ASUS-a, i Jerryu Shenu, CEO-u ASUS-a, respektivno.

Leave a Reply