Notebook-Netbook

Cisco Cius – tablet PC budućnosti

Cisco Cius predstavlja budućnost poslovnog dela tabličnih računara. Zapravo, ovo je prvi tablet PC koji se deklariše kao poslovna alatka (enterprise tablet). Cisco Cius ima integrisane mrežne zaštitne sistema i čitav splet enterprise aplikacija. Prema kompaniji Cisco Cius redefiniše pogled na mobilno računarstvo pomažući zaposlenima da uvek ostanu umreženi, povećavajući produktivnost i smanjujući troškove.

Inovativni Cisco Cius je ultra-prenosni, mobilni colaborativni enterprise tablet računar koji nudi pristup svim osnovnim biznis aplikacijama i tehnologijama.

Leave a Reply