Notebook-Netbook

Toshiba produžuje period trajanja “No Matter What Guarantee” promocije do 31. marta 2010.

U kompaniji Toshiba smatraju da je korisnicima njihov TOSHIBA laptop računar nezamenljiv resurs. Zato Toshiba nudi besplatnu popravku u slučaju slučajnog oštećenja i zamenu TOSHIBA laptop računara u slučaju krađe, a biće vam i vraćen novac ako izgubite posao u roku od godinu dana od datuma kupovine, u skladu sa dole navedenim odredbama i uslovima.

Pored toga, u toku prvih 14 dana nakon kupovine imate mogućnost da vratite TOSHIBA laptop računar u slučaju da niste njime zadovoljni. Sledeće odredbe i uslovi čine pravnu osnovu za učešće u „No Matter What Guarantee“ promotivnoj ponudi koju organizuje kompanija TOSHIBA Europe GmbH, sa registrovanom kancelarijom na adresi Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany (u daljem tekstu „Toshiba“).

Ponuda važi od 1. februara 2010. do 31.marta 2010. i otvorena je za stanovnike Srbije. TOSHIBA laptop računar mora da se kupi u gore navedenoj zemlji. Promotivna ponuda važi samo u zemlji kupovine i samo za stanovnike gore navedene zemlje. Imajte u vidu da morate biti stariji od 18 godina da biste učestvovali u promotivnoj ponudi. Neće biti moguće registrovati TOSHIBA laptop računare kupljene posle 31. marta 2010. i oni neće učestvovati u promotivnoj ponudi.

Da biste učestvovali, morate se registrovati za standardnu garanciju za TOSHIBA laptop računar, kao i za ovu promotivnu ponudu na dole navedenoj Web lokaciji. Obe registracije treba izvršiti u roku od sedam dana od datuma kupovine. Možete samo jednom da registrujete TOSHIBA laptop računar. Više registracija nije moguće. Međutim, registracije mogu da pokriju kupovinu više TOSHIBA laptop računara i može se podnositi više zahteva.

Registracija

Prijavite se na sajt www.toshiba-europe.com/registration u roku od 7 dana od dana kupovine, registrujte garanciju putem linka „Standardna garancija“ u prvom koraku i registrujte se za promotivnu ponudu u drugom koraku. Imajte u vidu da samo registracija garancije nije dovoljna da biste se kvalifikovali za promotivnu ponudu.

Registrujte TOSHIBA laptop računar za promotivnu ponudu na  lokaciji www.nomatterwhatguarantee.com popunjavanjem obrasca za registraciju na mreži. U obrascu treba popuniti sve stavke. Kada popunite i prosledite obrazac, poslaćemo vam e-poruku sa linkom za aktivaciju. Obavezno kliknite na link za aktivaciju u roku od 72 časa da biste dovršili registraciju za promotivnu ponudu. U suprotnom ćete morati ponovo da registrujete TOSHIBA laptop računare i možda ćete propustiti rok za registraciju.

Imajte u vidu da nećete dobiti link za aktivaciju za registraciju standardne garancije.

Kada aktivirate registraciju, dobićete e-poruku od pošiljaoca [email protected] koja potvrđuje registraciju i šalje registracioni broj koji morate da sačuvate za buduću korespondenciju i / ili zahteve. Ova registracija je odvojena od registracije normalne garancije! Svi zahtevi bez važećeg registracionog broja za promotivnu ponudu biće odbijeni. Sve registracije moraju da se prime najkasnije do 7. aprila 2010. i prijave vezane za promotivnu ponudu najkasnije do 31. marta 2011.

Imajte u vidu da treba da registrujete novi TOSHIBA laptop računar u roku od 7 dana od datuma kupovine na mreži u bazi podataka garancija i na Web lokaciji promotivne ponude.

Kompletne informacije o ovoj ponudi mozete preuzeti sa ovog linka

Leave a Reply