Notebook-Netbook

Toshiba predstavila metanolske gorivne ćelije

Toshiba predstavlja gorivne ćelije koje direktno koriste metanol u Japanu kao spoljni izvor napajanja za mobilne elektronske uređaje. Korporacija Toshiba, vodeće svetsko preduzeće u razvoju tehnologije gorivnih ćelija za ručnu elektronsku opremu, danas je predstavila prvi proizvod gorivne ćelije koja direktno koristi metanol: Dynario™, spoljašnji izvor napajanja za mobilne digitalne potrošačke proizvode.

Dynario™, zajedno sa namenskim kertridžom za gorivo za dopunjavanje u pokretu, biće predstavljen u Japanu u ograničenom izdanju od samo 3.000 jedinica i biće ekskluzivno dostupan na lokaciji Shop1048 (http://shop1048.jp), Veb lokaciji preduzeća Toshiba za direktno poručivanje digitalnih potrošačkih proizvoda za tržište Japana. Narudžbe će se prihvatati od 22. oktobra, a isporuka počinje 29. oktobra.

Potrošnja energije mobilnih elektronskih uređaja, uključujući mobilne telefone, znatno se povećala sa dodatkom funkcija, uključujući prijem TV signala i vezu sa Internetom. Usled toga, baterije se mnogo brže troše. Dynario™’s DMFC nudi skoro trenutno ponovno punjenje i ukida potrebu za adapterima naizmenične struje i utičnicama. Ovaj proizvod koristi mešavinu metanola i kiseonika, a hemijska reakcija između njih u gorivnoj ćeliji proizvodi struju.

Toshiba smatra da je DMFC rešenje sa velikim potencijalima za prenosnu opremu i promoviše razvoj ove tehnologije i proizvoda, uključujući unapređenje praktične upotrebe i smanjenje veličine proizvoda.

Dynario™ veličine dlana je prvi Toshiba DMFC proizvod. Kada se jednom napuni ubrizgavanjem rastvora metanola iz namenskog kertridža, Dynario™ počinje sa stvaranjem struje koja se isporučuje digitalnom potrošačkom proizvodu—mobilnom telefonu ili digitalnom muzičkom plejeru—preko USB kabla. Jedno punjenje metanolom koje traje vrlo kratko (oko 20 sekundi), obezbeđuje punjenje dva mobilna telefona pomoću proizvoda Dynario™.

Dynario™ integriše vrhunsku Toshiba tehnologiju gorivnih ćelija, čime se omogućava funkcionisanje sa malom količinom koncentrovanog rastvora metanola, što smanjuje veličinu i težinu rezervoara i celokupnog proizvoda. Genijalna struktura dovoda goriva obezbeđuje dosledni dovod goriva, a stabilni dotok do bilo kog povezanog uređaja podešava mikroračunar. Hibridna struktura proizvoda Dynario™ pomaže u optimizaciji performansi, zato što se koristi litijum-jonska baterija koju pune dve gorivne ćelije radi čuvanja struje. Namenski kertridž za gorivo razvijen je u saradnji sa preduzećem Toyo Seikan Kaisha, Ltd., jednim od vodećih preduzeća u Japanu za proizvodnju rezervoara.

Dynario™ i kertridž za gorivo u potpunosti su usklađeni sa bezbednosnim standardima Međunarodne elektrotehničke komisije (nedovršeno izdanje).

Toshiba će pratiti reakcije korisnika i mišljenja o japanskom izdanju proizvoda Dynario™ i primeniti te informacije na razvoj budućih DMFC proizvoda.

Leave a Reply