Hardware

Nova rešenja za aktivnu kontrolu saobraćaja na mrežama

Na tržištu se pojavilo novo, kompletno rešenje za aktivnu kontrolu, praćenje i organizaciju saobraćaja na osnovnoj mreži provajdera (Provider Backbone Bridging – Traffic Engineering PBB-TE) kompanije Extreme Networks. Ovo rešenje je namenjeno sevis provajderima koji zahtevaju ethernet infrastrukturu najviših performansi, koja će pritom biti i finansijski isplativa. PBB–TE pokriva urbane oblasti povezujući krajnje korisnike sa centralnom mrežom provajdera.

Da bi odgovorili na potrebe tržišta koje se širi, kompanija Extreme Networks je PBB-TE rešenje bazirala na potpuno novom hardware-u i software-u, kao i strateškom partnerstvu sa kompanijom Soapstone Networks.

“Po našim podacima 40% provajdera prešlo je ili planiralo prelazak na PBT rešenja tokom 2006. godine“ rekao je Tom Nolle, predsednik CIMI korporacije i dodao:”Taj procenat se u januaru 2007. popeo na 60%, a u maju je dostigao čak 80%. Do kraja 2007. godine gotovo svi provajderi su prešli na PBB-TE rešenja. Nova rešenja kompanije Extreme Networks pomogla su provajderima ne samo da se dobro pozicioniraju na tržištu, nego i da iz ove nagle i dramatične promene izvuku značajnu komparativnu prednost”

“Naša nova rešenja omogućavaju provajderima čvrstu osnovu za izgradnju ekonomski isplative mrežne infrastrukture.” rekao je Peter Lunk, Direktor Service Provider Marketing u kompaniji Extreme Networks i dodao “Nakon što smo dobro razumeli potrebe tržišta, kompanija Extreme Networks je razvila novo rešenje za aktivnu kontrolu, praćenje i organizaciju saobraćaja na osnovnoj mreži provajdera namenjenoj provajderima u urbanim oblastima, od krajnjih korisnika do centralne mreže”.

KOMPONENTE NOVOG PBT-TE REŠENJA

Osnovne prednosti novog PBB-TE rešenja su predvidive i kontrolisane performase, pojednostavljeno održavanje, lociranje i otklanjanje nepravilnosti u radu, niži CAPEX i OPEX, kao i prepoznatljivi operativni model. Da bi mogla da u potpunosti iskažu sve svoje prednosti, nova PBB-TE rešenja moraju se uklopiti u tipičan plan implementacije, koji zahteva programsku podršku veza prema MPLS (Multi Protocol Label Switching) centralnoj mreži, zatim PBB-TE kompatibilni hardware implementiran u svim segmentima mreže, kako bi se omogućila kontrola i u potpunosti automatizovao sistem aktiviranja i deaktiviranja pojedinačnih usluga korisnicima.

* SOFTWARE: Extreme XOS 12.1 je operativni sistem kompanije Extreme Networks koji omogućava provajderima da iskoriste jednostavnost rešenja, predvidive performanse i stabilan kvalitet usluge i da istovremeno čuvaju sredstva uložena u postjeće MPLS jezgro. Extreme XOS 12.1 obezbeđuje konstantan uptime, funkcionalnost i efikasnost PBB-TE rešenja, kao i vezu sa VPLS portalom i vezu PBB-TE prema VPLS (Virtual Private Lan Service) uređajima koji omogućavaju povezivanje PBB-TE tunelskih linkova prema VPLS centralnoj mreži.
* HARDWARE: Hardware PBB-TE rešenja se sastoji iz dva potpuno nova modula (MSM-6R i XM-2HR) koji su integrisani u Black Diamond 12800 seriju aktivnih komponenti. Jedan od ova dva modula se fokusira na centralnu mrežu, a drugi na krajnje tačke mreže. Za centralnu mrežu, pripremljen je novi MSM-6R modul koji omogućava jednostavnije proširenje VPLS veza, a prema kranjim tačkama je usmeren XM-2HR modul koji smanjuje troškove implementacije kombinujući 10GE konekcije na jednu PCB (štampanu elektronsku ploču), što formira PBB-TE kompatibilnu platformu.
* KONTROLNA RAVAN: Treći deo PBB-TR rešenja je software za upravljanje kontrolnom ravni. Ovaj software je razvijen kroz stratešku saradnju sa kompanijom Soapstone Networks, koja je uspešno izvršila integraciju Extreme XOS 12.1 operativnog sistema u PNC (Provider Network Controller) software paket. Ovakvo sistemsko resenje automatizuje kompletnu uslugu, od početka do kraja, i omogućava vrhunski sistem aktivacije i deaktivacije usluga, praćenja, optimizacije i planiranja, kombinovanjem PBB-TE kompatibilne mreže i odgovarajućeg programskog paketa. U kombinaciji sa novim hardware-om i software-om kontrolna ravan kompanije Soapstone Networks u potpunosti kompletira PBB-TE rešenje.

CENE I DOSTUPNOST

BlackDiamond 1280 4R aktivna komponenta (sa ExtremeXOS 12.1 operativnim sistemom), koji podržavaju PBB-TE i PBB-TE-VPLS gejtvej funkcionalnost su dostupni već sada. U kompletu sa MSM-6R ovaj sistem košta od 80000 USD.

BlackDiamond 1280 2R PBB-TE aktivna komponenta za krajnje tačke mreže koja uključuje i osnovno kućište, napajanje, ventilatore, deset 1Gbit portova, jedan 10Gbit porta košta od 30.000 USD i takođe je dostupna već sada .

Leave a Reply