Gadgets · Hardware · Notebook-Netbook

Novi AB Soft internet servisi

AB Soft, od januara 2009. godine, počinje sa uvođenjem novih AB Soft internet servisa u korišćenju AB Soft poslovnih aplikacija.

AB Soft internet servisi podrazumevaju:

1. Bržu i bolju komunikaciju između vas, korisnika aplikacija, i AB Soft-a
2. Mogućnost aktivnog postavljanja pitanja i kreiranje brzih odgovora
3. Jednostavniju razmenu servisnih podataka

Za korišćenje AB Soft internet servisa POTREBNO JE DA RAČUNAR NA KOME SE KORISTE AB SOFT APLIKACIJE IMA PRISTUP INTERNETU.

Takođe, potrebno je uraditi i:

– potrebno je da se system operater uloguje i proveri da li su adektvano uneti podaci:

1. podaci o preduzeću (OPCIJA: Program / Firme/Podaci o firmi)
2. podaci o svakom korisniku aplikacije (OPCIJA: Alati/Rad sa operaterima/Lični podaci). Podatke o svakom korisniku aplikacije može uneti system operater ili svaki korisnik pojedinačno za svoje podatke.

Sa dobijanjem novih verzija svaki operater prilikom logovanja dobiće obaveštenje o AB Soft internet servisu i koracima koje treba da preduzme da bi aktivirao ovaj servis. Potom, system operater treba da uradi registraciju i nakon uspešne registracije dobiće potvrdu.

Leave a Reply