Hardware

Novi DVD formati visokog kapaciteta

Nakon što je na prošlogodišnjem CES-u u prvi mah odbijen Toshibin predlog za novi standard troslojnog jednostanog HD DVD formata kapaciteta čak 51GB, DVD forum za dužen za standardizaciju odobrio je ova novi format.

Pored ovog formata, odobrenje je dato i dvostrukom dvoslojnom DVD/HD DVD disk formatu koji se sastoji od jednog standardnog 4,6 gigabajtnog DVD sloja i čak dva 17-gabajtna HD DVD sloja.

Leave a Reply