Hardware · PC računari

Novi proizvodi kompanije One Access

Kompanija One Access, vodeći proizvođač opreme za pristupne mreže, je izbacila na tržište sledeću generaciju poznate 14xx serije, model 1423. Primarna namena mu je da krajnjim korisnicima obezbedi veći skup funkcionalnosti od modela prethodne generacije, 1421 uz bolje performanse, i manje dimenzije.

Očekuje se postepen prestanak proizvodnje 1421 modela, koji će biti u prodaji dok se ne potroše zalihe.

Po koncepciji, ruter 1423 spada u grupu pristupnih uređaja. Na WAN strani je opremljen, zavisno od modela, SHDSL modemom koji radi po jednoj ili dve parice i omogućuje maksimalnu pristupnu brzinu od 2 Mbit/s odnosno 4 Mbit/s, respektivno. Na raspolaganju je i model sa ISDN funkcionalnošću, čime se obezbeđuje redundansa u slučaju prekida kablovske infrastrukture. Na LAN strani rutera postoji više mogućnosti, uključujući osnovni model sa jednim Eternet portom, ili modele sa dva Eternet porta, od kojih je prvi kombinovan sa 4-portnim svičem. Ovim poboljšanjima je proširen skup primena 1423 rutera.

Na 1423 ruterima je instalirana i nova verzija operativnog sistema, TDRE 12.2.3 , koja je optimizovana, tako da nudi poboljšane performanse, uz nove funkcionalnosti. Nove opcije se odnose na konfiguraciju Ethernet portova, nove SNMP MIB-ove, novu implementaciju OSPF ruting protokola, poboljšano bridžovanje, QoS, IPsec AES enkripciju (na modelima sa kriptografskim softverom i akceleratorom), kao i poboljšani menadžment interfejs.

Leave a Reply