Hardware · PC računari

Novim rešenjima za virtuelizaciju HP unapređuje ekonomičnost infrastrukture za skladištenje podataka

HP LogoKompanija HP predstavila je nova rešenja za virtuelizaciju skladištenja podataka koja, snižavanjem troškova i boljim iskorišćavanjem postojećih investicija u tehnologiju, menjaju ekonomičnost korisnikove infrastrukture.

Novi StorageWorks Enterprise Virtual Array 6400 i 8400 (EVA6400/8400) modeli, kao i unapređena SAN Virtualization Services platforma 2.1 (SVSP 2.1) proširuju HP-ovu ponudu za virtuelizaciju skladištenja podataka. Ta rešenja omogućavaju korisnicima da, smanjivanjem potrebe za nabavkom dodatnog skladišnog kapaciteta, dobiju više od svoje infrastrukture. Umesto toga, resurse mogu dodeliti ključnim oblastima koje će poboljšati poslovanje u izazovnim ekonomskim uslovima. Oni, takođe, pojednostavljuju upravljanje skladištenjem u virtuelnim i fizičkim okruženjima.

Niži troškovi skladištenja, jednostavnije upravljanje, neprimetna integracija

Današnji IT menadžeri moraju da naprave ravnotežu između eksplozivnog rasta količine podataka, povećane kompleksnosti računskih centara i zahteva za najnovijim aplikacijama, dok maksimizuju investicije u prostor za skladištenje podataka. Virtuelizacija skladištenja omogućava kompanijama da povećaju iskorišćenost upotrebom kompletnog dostupnog prostora bez obzira na fizičku lokaciju diskova.

Novi EVA6400/8400 je veoma pouzdano i isplativo rešenje za skladištenje, lako za rukovanje i namenjeno velikim kompanijama. Taj virtuelizovan sistem za skladištenje optimizovan je za performanse i za kapacitet i automatski se povećava ili smanjuje prema zahtevima aplikacija. Integrisan softver za zaštitu podataka obezbeđuje replikaciju u realnom vremenu, migraciju i brz oporavak između više nizova diskova bez prekida rada.

Sa preko 120.000 isporuka virtuelizovanih nizova diskova za skladištenje u protekloj deceniji, HP i dalje nudi rešenja koja pojednostavljuju upravljanje i zaštitu podataka. Naprednim softverom za upravljanje koji se lako koristi, novi HP EVA6400/8400 korisnicima štedi do 50 odsto administrativnih troškova skladištenja u odnosu na konkurentska rešenja.(1)

HP EVA serija proizvoda omogućava našim doktorima, tehničkom i administrativnom osoblju da trenutno pristupa elektronskim kartonima pacijenata, informacijama o naplati i drugim podacima, omogućavajući im da pacijentima pruže negu najvišeg kvaliteta“, rekao je Ed Volkstorf, koordinator u medicinskom centru Augusta. “HP EVA na kraju godine donosi i uštedu troškova skraćivanjem vremena koje se troši na administrativne poslove vezane za skladištenje i poboljšanjem performansi našeg SAN okruženja. To omogućava mom osoblju da se fokusira na pružanje izuzetne usluge vezane za druga tehnička pitanja“.

Leave a Reply