Hardware

NVIDIA GPU-ovi omogućavaju ulazak ARM64 arhitekture u računarstvo visokih perfomansi

Kompanija NVIDIA je danas objavila da više proizvođača servera koriste GPU akceleratore kompanije NVIDIA kako bi predstavili prvi 64-bitni ARM sistem za razvoj u segmentu računarstva visokih perfomansi.

ARM64 server procesori su primarno dizajnirani za mikro servere i web servere zbog njihove velike energetske efikasnosti. Sada mogu i da se izbore sa velikim poslovima HPC klase kada su u paru sa GPU akceleratorima koji koriste NVIDIA CUDA 6.5 platformu za paralelno programiranje koja podržava 64-bitne ARM procesore.

nvidia tesla

GPU-ovi pružaju dovoljnu snagu ARM64 serverima da se izbore sa HPC poslovima, omogućavajući proizvođačima takvih sistema da maksimiziraju energetsku efikasnost ARM arhitekture.

Leave a Reply