Hardware

Predsednik Obama dodelio IBM-u Nacionalno odličje za dostignuća u razvoju super-računara Blue Gene

IBM je osmi put za redom dobio najprestižnije tehnološko priznanje Sjedinjenih Američkih Država; razvoj Blue Gene superračunara doveo je do izvanrednog napretka u nauci, energetskoj efikasnosti i analitici

IBM Blue Gene/PPredsednik Barack Obama dodelio je kompanijj IBM i porodici superračunara Blue Gene Nacionalno odličje za tehnološku izvrsnost i inovacije – najprestižnije američko priznanje koje se dodeljuje ljudima i kompanijama koje prednjače u razvoju inovacija i tehnoloških dostignuća.

Predsednik Obama lično će uručiti priznanje predstavnicima kompanije IBM na posebnoj ceremoniji koja će se održati u Beloj kući 7. oktobra ove godine. IBM je Nacionalno odličje za postignutu izvrsnost u razvoju tehnoloških inovacija do sada dobio sedam puta, a jedina je kompanija koja će to priznanje dobiti ove godine.

IBM Blue GeneBrzina i mogućnosti proširenja superračunara Blue Gene omogućile su firmama i naulnicima  njegovu primenu u rešavanju širokog raspona složenih problema i pri donošenju odluka – i to ne samo u biologiji, već i u astronomiji, simulacijama, proučavanju klimatskih promena, modeliranju i u mnogim drugim područjima naučnih istraživanja.

Sistemi Blue Gene pomogli su u definisanju ljudskog genoma, istraživanjima novih načina lečenja, razvoju novih metoda zaštite nuklearnog naoružanja, simuliranju raspadanja radioaktivnih elemenata, oponašanju rada mozga, poboljšavanju leta aviona, tačnom određivanju položaja tumora, predviđanju klimatskih trendova i pronalaženju novih izvora fosilnih goriva – sve to bez trošenja vremena i novca koji bi bili potrebni za izvođenje svih tih zadataka u stvarnom, fizičkom svetu.

First Blue Gene supercomputer in the state of MinnesotaRazvoj superračunarskog sistema doveo je i do izvanrednih dostignuća u energetskoj efikasnosti. Tokom dizajniranja Blue Genea, računarskog sistema čija bi brzina obrade podataka inače zahtevala svu energiju koju može proizvesti jedna električna centrala sa kapacitetom napajanja nekoliko hiljada domaćinstava, IBM je uspeo da drastično smanji njegovu fizičku veličinu i potrebe za energijom.

Danas se uticaj tehnologija koje su razvijene tokom osmišljavanja Blue Geneovog energetski efikasnog dizajna i računarskog  modela mogu videti u raznim primenama na području informatičke industrije. Čak osamnaest od dvadeset energetski najefikasnijih superračunara u svetu sagrađeno je na temelju IBM-ove računarske tehnologije visokih performansi što se može videti i na najnovijem popisu ekološki najuefikasnijih superračunara – Supercomputing Green500 List koju je organizacija Green500.org objavila u maju ove godine.

Leave a Reply