Hardware

Panasonic osnovao preduzeće u Svilajncu

Panasonic Electronic Works Vossloh-Schwabe osniva novo preduzeće u Republici Srbiji za proizvodnju energetski efikasnih elektronskih komponenti za rasvetna tela.

Jačanje poslovanja u području elektronskih komponenti za rasvetna tela na evropskom tržištu gde su mere za štednju električne energije u punom jeku.

U novembru 2010. godine je Panasonic Electric Works Vossloh-Schwabe AG (sedište: Lidenšajd, Nemacka, generalni direktor: Klaus Breisch) u Svilajncu osnovao novo preduzeće za proizvodnju energetski efikasnih elektronskih komponenti za rasvetna tela. Novo preduzeće će nositi naziv Panasonic Electric Works Vossloh-Schwabe Serbia d.o.o. Iznos investicija za fiskalnu 2010. godinu iznosiće oko 580.000 evra. Serijska proizvodnja će početi u januaru 2011. godine kako bi se povećalo poslovanje u području elektronskih komponenti za industriju rasvete na evropskom tržištu, gde se mere za štednju električne energije već uveliko sprovode.

Novo preduzeće je podružnica u punom vlasništvu kompanije Panasonic Electric Works Vossloh-Schwabe GmbH (skr. PEWVS) koja proizvodi i prodaje komponente za rasvetna tela. U 2002. godini je japanska kompanija Panasonic Electric Works preuzela PEWVS te od iste stvorila podružnicu. Kapitalna vrednost novog preduzeća u Srbiji iznosi 1 milion evra. Osnivanje novog preduzeća u Republici Srbiji ima za cilj povećanje proizvodnih kapaciteta elektronskih prigušnica. Ovo je prvi put da je Panasonic grupa pokrenula projekat vezan za proizvodnju u Republici Srbiji.

U Evropi se na osnovu Uredbe o štednji električne energije očekuje da dođe do promene u potražnji, sa običnih inkadescentnih sijalica na neonske sijalice i LED, pri čemu se sprovodi sve veća elektronska kontrola rasvetnih tela. Panasonic Electric Works Vossloh-Schwabe će prvo dati prioritet unapređenju proizvodnih kapaciteta elektronskih prigušnica sa ciljem da razvije svoje poslovanje i u LED modulima, a u nastojanju daljeg širenja energetski efikasnih komponenti za industriju rasvete na tržištu Evrope.

Leave a Reply