Hardware

Pantone za savršenstvo vašeg monitora

Dizajniran za kalibrisanje i profilisanje svih vrsta monitora – LCD i CRT. Svako individualno pakovanje sadrži HUEY uređaj za merenje (uređaj meri samo emisiju boje) sa mogućnošću merenja ambijentalne svetlosti i softver za kalibraciju monitora.

Huey koriguje boju na vašem monitoru pa se vaše fotografije i dizajn štampju preciznije, boje u video igrama su mnogo intenzivnije a filmovi su mnogo bliži stvarnosti. Uređaj je veoma lak za upotrebu. On prilagođava vaš monitor izmeni svetlosti u prostoriji i primenjuje vaša lična podešavanja tako da su boje koje vidite precizne.

Panton Matching System je internacionalna referenca koja se odnosi na izbor, specifikaciju i kontrolu bojenih titnti. PANTONE FORMULA GUIDE predstavlja drvo koje se sastoji od 1114 PANTONE boje, bilo matirane ili specijalne, koje pokazuje odgovarajuće formule boja za svaku ponaosob.

1963. godine, Lawrence Herbert, osnivac firme PANTONE, kreirao je inovativni sistem za identifikaciju, pogađanje i komunikaciju vezano za boje da bi rešio preblem vezan za proizvodnju preciznih bojenih otisaka za zajednicu grafickih umetnika. Njegovo znanje da svaka individua različito vidi spektar boja dovela je do stvaranja Pantone sistema identifikacije i knjige standardizovanih boja.

Više informacija na www.pantone.com

Leave a Reply