PC računari

AMD FirePro profesionalna grafika sertifikovana je za novu OpenCL aplikaciju

AMD je danas objavio da je AMD FirePro™ profesionalna grafika sada podržana u najnovijoj verziji Abaqus Finite Element Analysis (FEA) softvera kreiranog od strane SIMULIA, Dassault Systèmes’-ovog brenda, namenjenog realističnim simulacijama. Abaqus, koji koristi sve prednosti OpenCL™ industriskog standarda, je vodeće rešenje u domenu struktuirane i multifizičke analize, koje se koristi u širokom spektru različitih industrija za simulaciju realističnih performansi proizvoda tokom procesa dizajna i proizvodnje.

Visoko-performansne GPU računarske sposobnosti najnovije AMD FirePro profesionalne grafike i AMD tehnologije Akcelerisanog Paralelnog Procesovanja (APP) omogućavaju brzo i odzivno 3D modelovanje sa računarski-intezivnim simulacionim endžinima, i omogućavaju unošenje detalja koji bi inače bili izostavljeni zbog ograničenih računarskih sposobnosti, a donose i smanjenu potrošnju energije.

OpenCL usklađena Abaqus 6.11 verzija omogućava inženjerima dizajna da iskoriste snagu GPU računarstva za 3D modelovanje, izračunavanje i vizuelizaciju u visoko-performansnim paralelnim računarskim okruženjima širom niza ne-vlasničkih hardverskih platformi.

“Mi našim klijentima pružamo značajne uštede u vremenu i novcu omogućavajući im virtualno testiranje realnih performansi njihovih proizvoda tokom faze dizajniranja pomoću naših robusnih i skalabilnih simulacijonih rešenja,” kaže Met Denbar (Matt Dunbar), glavni arhitekta u, SIMULIA, Dassault Systèmes. “Uključivanjem OpenCL programerskog interfejsa u naše aktuelno Abaqus izdanje, mi pružamo veći izbor grafičkog hardvera i akceleraciju računarskih performansi kojima se unapređuje sposobnost našik klijenata da na tržište brže isporuče inovativne i visoko kvalitetne proizvode.”

“Mnogi zadatci za koje je nekada trebalo ceo dan da se obave sada upotrebom GPU računarstva mogu biti obavljeni za polovinu tog vremena, štedeći inženjersko vreme i resurse u fazi dizajna i razvoja proizvoda, što dovodi do smanjenja celokupnog vreme izlaska proizvoda na tržište,” kaže Sendip Gapt (Sandeep Gupte), generali menadžer, AMD Profesionalne Grafike. “Pomoću SIMULIA-novog softvera za realističnu simulaciju, koji je usklađen sa OpenCL standardima, inženjeri mogu ostvariti precizne rezultate u njihovoj analizi dizajna sa minimalnim hardverskim ograničenjima.”

Leave a Reply