PC računari

AMD FirePro S10000 – najmoćnija serverska grafička kartica

AMD FirePro S10000 je prva na svetu profesionalna grafička kartica čije performanse prevazilaze jedan TeraFLOPS u dvostrukoj-preciznosti i nudi nenadmašne performance u jednostrukoj-preciznosti izračunavanja pokretnog zareza

AMD  je danas lansirao AMD FirePro™ S10000, najmoćniju serversku grafičku karticu u industriji, dizajniranu za visoko-performansno računarstvo (HPC) i grafički zahtevne aplikacije.AMD FirePro S10000 je prva profeisonalna grafička kartica koja je u stanju da isporuči preko jedog TeraFLOPS-a performansi u dvostrukoj-preciznosti izračunavanja pokretnog zareza, s čim omogućava optimalnu efikasnost za HPC izračunavanja .

Ona je takođe prva grafička kartica ultra-visokog nivoa koja je u stanju da isporuči nezabeleženih 5.91 TFLOPS računarskih performansi u jednostrukoj-preciznosti izračunavanja pokretnog zareza i 1.48 TFLOPS-a u dvostrukoj preciznosti[ii]. Ove performanse garantuju najbržu moguću obradu podataka za sve profesionalce kojima je potrebna obrada ogromne količine podataka.  Pored upotrebe u HPC poslovima, FirePro S10000 je takođe idealna za virtuelizaciju desktop okruženja (VDI) i upotrebu u grafičkim radnim stanicama.

“Zahtevi koji koje pred server stavljaju računarski i grafički zahtevni poslovi nastavljaju sa eksponencijalnim rastom pošto profesionalci rade sa sve većim količinama podataka koji su im neophodni za dizajniranje i kreiranje novih proizvoda i usluga,” kaže Dejvid Kjumings (David Cummings), viši direktor i generalni menadžer za profesionalnu grafiku u  AMD-u. “AMD FirePro S10000, baziran na našoj Graphics Core Next Arhitekturi, omogućava serverskoj grafici da obavlja dvostruku ulogu isporučivanja i računarskih i grafičkih sposobnosti istovremeno. To se postiže bez kompromisa u performansama za korisnike, a takođe se ostvaruje i smanjenje ukupnih torškova upotrebe za IT menadžere.”

Opremljena poslednjom-generacijom AMD Graphics Core Next Arhitekture, FirePro S10000 donosi računarstvo i vizuelizaciju visokih performansi širokom nizu disciplina poput finansija, istraživanju nafte, aeronautici, automobilskom dizajnu i inžinjerstvu, geofizici, nauci o životu, medicini i odbrani. Sa dva GPU-a u upotrebi, profesionalci mogu očekivati visoku propusnost i nisko kašnjenje, što omogućava brza izračunavanja kompleksih formula koje zahtevaju visoku tačnost.

Izlazak u susret potrebama IT Menadžera

Sa dva moćna GPU-a na jednoj dvo-slotnoj kartici, FirePro S10000 pruža visoku gustinu GPU-ova u data-centar serverima za VDI i omogućava povećanje ukupnih računarskih performansi. Ovo je čini idealnim izborom za IT menadžere koji razmišljaju o GPU-ovima za obavljanje računarskih i grafički intezivnih poslova. Dva GPU-a na jednoj kartici mogu omogućiti IT Menadžerima  značajnu uštedu uklanjanjem potrebe za kupovinom dve pojedinačne grafičke kartice ultra-visokog nivoa, i može pomoći u smanjenju ukupnih troškova  upotrebe (TCO) zahvaljujući smanjenju troškova za potrošnje električne energije i rashlađivanja.

Ključne karakteristike AMD FirePro™ S10000 serverske grafike

  • Računarske Performanse: AMD FirePro S10000 je najmoćnija dual-GPU serverska grafička kartica ikada stvorena, isporučuje 1.3 puta veće performanse u dvostrukoj-preciznosti izračunavanja pokretnog zareza i 7.8 puta veće performanse u jednostrukoj-preciznosti izračunavanja pokretnog zareza u poređenju sa konkurentnim porizvodima. Takođe pruža nezabeleženih 1.48 TFLOPS-a performansi u dvostrukoj-preciznosti izračunavanja pokretnog zareza [iii];
  • Uvećane performanse-po-vatu: AMD FirePro S10000 isporučuje najviše performanse-po-vatu u dvostrukoj-preciznosti izračunavanja pokretnog zareza – 3.94 gigaFLOPS – i do je 4.7 puta vise nego što pružaju uporedivi konkurentni dual-GPU proizvodi3;
  • Visoka memoriska propusnost: opremljenja sa 6GB GDDR5 memorije 384-bitnog interfejsa, AMD FirePro S10000 pruža 1.5 puta veći memoriski protok od uporedivog konkurentnog dual-GPU rešenja[iv];
  • Podrška za DirectGMA: Pomoću ove sopsobnosti se eliminiše usko grlo male propusnosti i velike latencije CPU-a, i optimizuje se komunikacija između GPU-ova. Ova sposobnost takođe omogućava P2P prenos podataka između uređaja na magistrali i GPU-a, u potpunosti zaobilazeći bilo kakve prepreke na osnovnoj memoriskoj magistrali, upotrebi CPU-a, ili uključenja dodatne redunadntnosti prenosa putem PCI Express® magistrale, što kao rezultat ima visok protok i nisko kašnjejne tokom prenosa a to omogućava brzo izračunavanje kompleksnih formula potrebnih za visoku preciznost;
  • Podrška za OpenCL: OpenCL je postao najbolji izbor programskog jezika među programerima koji žele da iskoriste pun potencijal paralelnih procesorskih sposobnosti FirePro S10000 grafičke kartice. On omogućava akceleraciju računarom-pomognutog dizajna (CAD), računarom-pomognutog inženjerstva (CAE), multimedijalnog i zabavnog (M&E) softvera, i menja način na koji profesionalci obavljaju svoje poslove zahvaljujući performansnim i funkcijonalnim unapređenjima.

Leave a Reply